Kontakt

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Smetanovo náměstí 31
580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 72545950

telefon: 569 422 408
e-mail: zushb@zushb.cz

Ředitel Bc. Jindřich Macek                         
telefon: 569 434 544, 731 679 485
e-mail: zushb@zushb.cz

Zástupce MgA. Eva Rydlová
telefon: 569 422 408, 601 503 917
e-mail: zastupce@zushb.cz

Sekretariát - účetní Zuzana Mottlová
telefon: 569 422 408
e-mail: sekretar@zushb.cz

Další místo poskytovaného vzdělávání - pobočka ZUŠ v Přibyslavi

Bechyňovo náměstí 35
582 22 Přibyslav

Vedoucí pobočky Lukáš Novák
telefon: 725 402 687
e-mail: pobocka@zushb.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Ivana Zukalová
Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod
E-mail: gdpr@muhb.cz
Datová schránka: 5uvbfub

V případě, pokud učiníte podání, Vás můžeme požádat o to, abyste vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Jedná se o preventivní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.