Výtvarný obor

Výtvarný obor vznikl na naší škole v roce 1961. V průběhu každého roku pořádá řadu výstav a výtvarné práce pedagogů a žáků zdobí mnoho veřejných prostor, nejen v Havlíčkově Brodě. Činnost našich výtvarníků je pravidelně oceňována na národních i mezinárodních přehlídkách a soutěžích. Největší událostí roku pro studující je závěrečná výstava celého oboru, pořádaná v prostorách Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Absolventi mají samostatnou výstavu v prostorách Galerie Světluška v pasáži Lucerna v Dolní ulici.

Žáci se v průběhu studia seznamují se širokou škálou výtvarných technik a přístupů. Vedle kresby, malby a grafiky je to také keramika, modelování, tvorba objektů a konstruování z různých materiálů. Získávají zkušenosti také s akčním uměním a učí se týmové práci při tvorbě projektů. Využívají i možnosti pracovat s počítačem, digitálním fotoaparátem a kamerou. Průběžně si osvojují vědomosti z dějin umění, které propojují s návštěvami výstav a architektonických památek. Za posledních 5 let připravil výtvarný obor více než dvě desítky žáků ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách.

Novinky aktualizujeme na našich FB stránkách https://www.facebook.com/VOZUSHB

 

Kritéria k přijímacímu řízení do výtvarného oboru:

Na talentovou zkoušku je nutné donést soubor domácích prací. 

studijní kresba předmětu (např. prádelní kolíček, nůžky, lahvička od tuše)
kresba podle vlastní fantazie (ilustrace klasické pohádky, kresba snu)
kresba zvířete
Prosíme o práce vytvořené volně doma, ne o školní výkresy!

Talentové zkoušky se konají 5.6.2024, 14.00 - 17.00 v učebnách VO 30 a 32

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH ŽÁKYNĚ VÝTVARNÉHO OBORU V SOUTĚŽI YGS 2024:

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH ŽÁKYNĚ VÝTVARNÉHO OBORU V SOUTĚŽI YGS 2024: "PLANETA SKLO "

Úspěšnou účastí našich žáků jsme se zapsali na seznam letošního ročníku soutěže Dětského sklářského sympozia YGS 2024 "Planeta sklo". Práce byly hodnoceny odbornou porotou vedenou ambasadorkou, držitelkou hlavní ceny Czech Grand Design, módní návrhářkou, paní Liběnou Rochovou. Práce byly posuzovány ve čtyřech kategoriích. Odborná porota vybírala ze 715 prací ze všech krajů ČR a německé oblasti Weißwasseru. Vítězové z jednotlivých krajů ČR mají možnost zúčastnit se Dětského sklářského sympozia YGS 2024 a svůj návrh realizovat ze skla pod vedením zkušených sklářů. Samotné symposium se bude konat 20.6 – 23.6. 2024 ve sklářské škole v Kamenickém Šenově a ve sklárně Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova.

Více

Celostátní výtvarná soutěž v GVU

Celostátní výtvarná soutěž v GVU

Žáci naší ZUŠ J. V. Stamice se zúčastnili výtvarné soutěže k výstavě „To není hřbitov, toť můj sad… Kytice Karla Jaromíra Erbena“. Účast v soutěži byla, dle informací od organizátorů, velice četná. Prací se sešlo mnoho ze všech koutů celé České republiky, což potěšilo organizátory soutěže, a s přihlédnutím k množství prací se rozhodli rozšířit posuzované kategorie o speciální kategorii přímo určenou pro ZUŠ. Porota složená z odborných pracovníků galerie vybrala vždy šest nejlepších prací. Výstava finálových prací doplněná některými dalšími vybranými díly proběhne v termínu od 29. 5. do 9. 6. 2024 v suterénních prostorách GVU v Havlíčkově Brodě. A jak naše žákyně z výtvarného oboru v kategorii ZUŠ dopadly?

Více

Výtvarný obor - Nabídka studia


Přípravné studium : pro děti od 5 let  
Základní studium I. stupně: pro žáky od 7 let délka studia 7 let

Plošná tvorba – malba, kresba, grafika, dekorativní činnost
Prostorová tvorba – keramika, tvarování různých materiálů, textilní tvorba
Akční a objektová tvorba – fotografie, video, představivost žáků spojená s pohybem a hudbou, akce v přírodě.

Po ukončení základního studia je možno pokračovat v základním studiu II. stupně, které je určeno pro žáky od 14 let, délka studia 4 roky. Více informací naleznete přímo v našem ŠVP "Cesta k umění".  

SPECIÁLNÍ NABÍDKA !!!

Příprava žáků na střední umělecké a odborné školy, konzervatoře, vysoké školy uměleckého směru, pedagogické a filozofické fakulty – Rozšířené studium :
  
Dějiny výtvarného umění, výtvarné znalosti, zkušenosti a dovednosti, které vyžaduje další studium.