Pěvecké sbory

Sborové zpívání na naší škole bylo po mnohých letech obnoveno 20. června 2012, kdy se v rámci koncertu pěveckého oddělení nastudovala a provedla sborová čísla pod vedením nového pedagoga a sbormistra MgA. Ondřeje Štefáčka. Pravidelná výuka sborového zpěvu začala v září roku 2013. Sborový zpěv je určen pro všechny zpívající žáky celého hudebního oboru naší školy. Paní učitelka MgA. Michaela Štefáčková založila pěveckou třídu na pobočce v Přibyslavi.

Výuka probíhá ve třech odděleních - přípravném dětském sboru (pro žáky prvních až čtvrtých tříd), dětském pěveckém sboru (pro žáky pátých až devátých tříd) a dívčím pěveckém sboru Prímadonky, v němž mohou dívky dále pokračovat v rámci komorního zpěvu. Sbory se věnují převážně klasickému repertoáru, ale nevyhýbají se ani „lehčím" žánrům.

Za dobu své krátké existence se pěvecké sbory na naší škole staly nedílnou součástí hudebního života v Havlíčkově Brodě, Přibyslavi i v okolí. O klavírní doprovod se stará paní učitelka Adéla Sikorová, sbory umělecky spolupracují také s paní Šárkou Morysovou a Terezou Kotlasovou.

Více informací  si můžete najít na webu: https://www.primadonky.cz/

Choralia magna 2024 – krajské kolo celostátní přehlídky pěveckých sborů dětí, mládeže a dospělých

Choralia magna 2024 – krajské kolo celostátní přehlídky pěveckých sborů dětí, mládeže a dospělých

Ve čtvrtek 11.dubna 2024 proběhlo v nedaleké Chotěboři krajské kolo Choralia magna 2024, soutěže konané k příležitosti Roku české hudby 2024.

Více

Přehlídka dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2024

Přehlídka dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2024

V Praze se ve dnech 6. - 7. dubna 2024 konal 17. ročník celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2024. Z naší ZUŠ J. V. Stamice se v neděli 7. dubna 2024 přehlídky zúčastnily dva sbory: DĚS naší ZUŠ a Prímadonky. Jaká ocenění si z celostátní přehlídky sbory přivezly?

Více

Ústřední kolo soutěžní přehlídky ZUŠ ve sborovém zpěvu

Ústřední kolo soutěžní přehlídky ZUŠ ve sborovém zpěvu

Ve dnech 5. – 6. května 2023 se na ZUŠ Litomyšl konalo Ústřední kolo soutěžní přehlídky ZUŠ ve sborovém zpěvu vyhlášené ve školním roce 2022/2023 s podporou MŠMT ČR. Z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se do nejvyššího kola z kraje Vysočina probojoval Dívčí pěvecký sbor PRÍMADONKY.

Více