Pěvecké sbory

Sborové zpívání na naší škole bylo po mnohých letech obnoveno 20. června 2012, kdy se v rámci koncertu pěveckého oddělení nastudovala a provedla sborová čísla pod vedením nového pedagoga a sbormistra MgA. Ondřeje Štefáčka. Pravidelná výuka sborového zpěvu začala v září roku 2013. Sborový zpěv je určen pro všechny zpívající žáky celého hudebního oboru naší školy. Paní učitelka MgA. Michaela Štefáčková založila pěveckou třídu na pobočce v Přibyslavi.

Výuka probíhá ve třech odděleních - přípravném dětském sboru (pro žáky prvních až čtvrtých tříd), dětském pěveckém sboru (pro žáky pátých až devátých tříd) a dívčím pěveckém sboru Prímadonky, v němž mohou dívky dále pokračovat v rámci komorního zpěvu. Sbory se věnují převážně klasickému repertoáru, ale nevyhýbají se ani „lehčím" žánrům.

Za dobu své krátké existence se pěvecké sbory na naší škole staly nedílnou součástí hudebního života v Havlíčkově Brodě, Přibyslavi i v okolí. O klavírní doprovod se stará paní učitelka Adéla Sikorová, sbory umělecky spolupracují také s paní Šárkou Morysovou a Terezou Kotlasovou.

Více informací  si můžete najít na webu: https://www.primadonky.cz/

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY

V letošním roce proběhl 30. ročník významného českého sborového festivalu “Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena”, který se konal v Praze v termínu 2. – 3. prosince 2022. Záštitu tomuto mezinárodnímu festivalu poskytlo hlavní město Praha. Náš dívčí sbor Prímadonky se v sobotu 3. 12. 2022 zúčastnil své první mezinárodní soutěže v konkurenci 19 sborů z Čech, Polska, Litvy, Estonska Maďarska, Slovinska a Chorvatska.

Více

Slavnostní happening v rámci projektu ZUŠ Open v Havlíčkově Brodě

Slavnostní happening v rámci projektu ZUŠ Open v Havlíčkově Brodě

Slavnostní zahájení - 14.00 hodin - Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě, venkovní pódium od 14.00 do 16.00 hodin.

Více

Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice v Ústředním kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice v Ústředním kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Ve dnech 29. dubna - 1. května 2022 se v Turnově konalo Ústřední kolo soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu. V letošním roce zde soutěžilo 121 sólistů a 45 komorních souborů. Soutěž probíhala na dvou místech: v koncertním sále ZUŠ a ve velkém sále KC Střelnice Turnov. Naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovaly žákyně "StaMicky": Magdaléna Jedličková, Anežka Panská, Alžběta Paulusová a Anežka Vašíčková od pana učitele Ondřeje Štefáčka.

Více