Pěvecké sbory

Sborové zpívání na naší škole bylo po mnohých letech obnoveno 20. června 2012, kdy se v rámci koncertu pěveckého oddělení nastudovala a provedla sborová čísla pod vedením nového pedagoga a sbormistra MgA. Ondřeje Štefáčka. Pravidelná výuka sborového zpěvu začala v září roku 2013. Sborový zpěv je určen pro všechny zpívající žáky celého hudebního oboru naší školy. Paní učitelka MgA. Michaela Štefáčková založila pěveckou třídu na pobočce v Přibyslavi.

Výuka probíhá ve třech odděleních - přípravném dětském sboru (pro žáky prvních až čtvrtých tříd), dětském pěveckém sboru (pro žáky pátých až devátých tříd) a dívčím pěveckém sboru Prímadonky, v němž mohou dívky dále pokračovat v rámci komorního zpěvu. Sbory se věnují převážně klasickému repertoáru, ale nevyhýbají se ani „lehčím" žánrům.

Za dobu své krátké existence se pěvecké sbory na naší škole staly nedílnou součástí hudebního života v Havlíčkově Brodě, Přibyslavi i v okolí. O klavírní doprovod se stará paní učitelka Adéla Sikorová, sbory umělecky spolupracují také s paní Šárkou Morysovou a Terezou Kotlasovou.

Více informací  si můžete najít na webu: https://www.primadonky.cz/

Ústřední kolo soutěžní přehlídky ZUŠ ve sborovém zpěvu

Ústřední kolo soutěžní přehlídky ZUŠ ve sborovém zpěvu

Ve dnech 5. – 6. května 2023 se na ZUŠ Litomyšl konalo Ústřední kolo soutěžní přehlídky ZUŠ ve sborovém zpěvu vyhlášené ve školním roce 2022/2023 s podporou MŠMT ČR. Z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se do nejvyššího kola z kraje Vysočina probojoval Dívčí pěvecký sbor PRÍMADONKY.

Více

Krajské kolo soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu.

Krajské kolo soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu.

V pátek 31. března 2023 se na ZUŠ Bystřice nad Perštejnem konalo krajské kolo soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 pěveckých sborů ze základních uměleckých škol Kraje Vysočina, naši ZUŠ J. V. Stamice reprezentovaly hned dva sbory: Prímadonky z Havlíčkova Brodu a Děs naší ZUŠ z pobočky v Přibyslavi. S jakým výsledkem se z Bystřice navrátily?

Více

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY

V letošním roce proběhl 30. ročník významného českého sborového festivalu “Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena”, který se konal v Praze v termínu 2. – 3. prosince 2022. Záštitu tomuto mezinárodnímu festivalu poskytlo hlavní město Praha. Náš dívčí sbor Prímadonky se v sobotu 3. 12. 2022 zúčastnil své první mezinárodní soutěže v konkurenci 19 sborů z Čech, Polska, Litvy, Estonska Maďarska, Slovinska a Chorvatska.

Více