Aktuální úplata za vzdělávání

Výše úplaty za jeden měsíc vzdělávání v Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod pro školní rok 2024/2025:

Hudební obor individuální výuka  1 vyučovací hodina   440,- Kč
    1,5 vyučovací hodina 560,- Kč
  skupinová výuka 1 vyučovací hodina   330,- Kč
PHV A – 1. pololetí     240,- Kč
PHV A – 2. pololetí     440,- Kč
  z toho skup. výuka   330,- Kč
PHV B     440,- Kč
  z toho skup. výuka   330,- Kč 
Taneční obor kolektivní a skupinová výuka   310,- Kč
Literárně-dramatický obor kolektivní a skupinová výuka   310,- Kč
Výtvarný obor kolektivní a skupinová výuka   340,- Kč