Aktuální úplata za vzdělávání

Výše úplaty za jeden měsíc vzdělávání v Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod pro školní rok 2022/2023:

Hudební obor individuální výuka  1 vyučovací hodina   400,- Kč
    1,5 vyučovací hodina 520,- Kč
  skupinová výuka 1 vyučovací hodina   300,- Kč
PHV A – 1. pololetí     200,- Kč
PHV A – 2. pololetí     400,- Kč
  z toho skup. výuka   300,- Kč
PHV B     400,- Kč
  z toho skup. výuka   300,- Kč 
Taneční obor kolektivní a skupinová výuka   270,- Kč
Literárně-dramatický obor kolektivní a skupinová výuka   270,- Kč
Výtvarný obor kolektivní a skupinová výuka   290,- Kč