Aktuální úplata za vzdělávání

Výše úplaty za jeden měsíc vzdělávání v Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod pro školní rok 2023/2024:

Hudební obor individuální výuka  1 vyučovací hodina   420,- Kč
    1,5 vyučovací hodina 540,- Kč
  skupinová výuka 1 vyučovací hodina   320,- Kč
PHV A – 1. pololetí     220,- Kč
PHV A – 2. pololetí     420,- Kč
  z toho skup. výuka   320,- Kč
PHV B     420,- Kč
  z toho skup. výuka   320,- Kč 
Taneční obor kolektivní a skupinová výuka   290,- Kč
Literárně-dramatický obor kolektivní a skupinová výuka   290,- Kč
Výtvarný obor kolektivní a skupinová výuka   320,- Kč