PROJEKTY ESF A GRANTY

aktivita JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Název globálního grantu: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Zprostředkující subjekt: Kraj Vysočina
Příjemce: Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč

Název grantového projektu: ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ZUŠ
Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 31. 5. 2012

Obsah a cíle projektu:
Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu řídících pracovníků základních uměleckých škol v kraji Vysočina. Jeho hlavním záměrem bylo zvýšit kompetence této cílové skupiny v oblasti řízení a personální politiky, a to nejen formou vzdělávání v dané problematice, ale inovativně také vytvořením a zejména realizací systému stáží, seminářů a workshopů, které přispěly k získávání a výměně zkušeností. Cílem bylo rovněž implementovat získané znalosti, dovednosti a zkušenosti do systému řízení jednotlivých škol a zvýšit tak jeho kvalitu. Cílová skupina se účastnila společných aktivit dvakrát ročně. Doba udržitelnosti byla dodržena. Dodnes jsou ředitelé ZUŠ kraje Vysočina v kontaktu a scházejí se společně několikrát za rok, projekt tedy splnil své hlavní poslání a stmelil cílovou skupinu. Řada ZUŠ v průběhu let vstoupila také do AZUŠ ČR, kde od roku 2008 zastupuje školy Kraje Vysočina volený člen Rady Bc. Jindřich Macek.

Partneři projektu:
Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

Více informací na: www.vkc-telc.cz