Taneční obor

V dnešní uspěchané době učí taneční obor správnému držení těla, které je důležité nejen pro profesionální dráhu tanečníka, ale i pro uplatnění v běžném každodenním životě. Umožňuje žákům v průběhu systematického a soustavného vzdělávání odborně rozvíjet jejich pohybové schopnosti, tvořivost, hudební, prostorové a sociální cítění. Žáci jsou vedeni k přirozenému kultivovanému pohybovému projevu. K pochopení zákonitostí pohybu se seznamují se stavbou lidského těla a odpovídající odbornou terminologií.

Taneční obor se na naší škole vyučuje od roku 1965 a je velmi dobře vybaven. V prostorném sále jsou madla, zrcadla, obruče, švihadla, gymnastický běhoun, podložky pro cvičení na zemi a nechybí ani reprodukční technika. Obor nově nabízí i zaměření na flamenco, jazzdance, moderní a klasický tanec. Důležitou součástí studia je i taneční improvizace, která žáky učí reagovat na hudbu, zvládat určitý pohybový princip a objevovat jejich vlastní osobitý projev.

V průběhu roku pořádá TO veřejná vystoupení. Při realizaci jednotlivých představení spolupracuje TO i s ostatními obory na škole - hudební doprovod k choreografiím (HO), návrhy kostýmů, programů, plakátků (VO).

Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice na Okresní soutěžní přehlídce tanečního oboru

Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice na Okresní soutěžní přehlídce tanečního oboru

Ve středu 16. března 2022 se na naší Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod konala Okresní soutěžní přehlídka tanečního oboru vyhlášená MŠMT v rámci soutěží ZUŠ pro školní rok 2021/2022. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Soutěže se zúčastnily tři taneční soubory v počtu 20 soutěžících ze ZUŠ Chotěboř a ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Více

Kompletní výsledkové listiny Okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje a Okresní soutěžní přehlídky tanečního oboru konaných v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Kompletní výsledkové listiny Okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje a Okresní soutěžní přehlídky tanečního oboru konaných v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Pátek 11. března 2022 se na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Kompletní výsledková listina je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 4. Hra na dechové nástroje - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina. Další pořádanou soutěží na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod byla Okresní soutěžní přehlídka tanečního oboru, která proběhla ve středu 16. března 2022 v dopoledních hodinách. Kompletní výsledková listina bude k dispozici od 17. 3. 2022 na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 6. Soutěžní přehlídka tanečního oboru - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina. Obě okresní soutěže se nesly v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejich cílem bylo mladé instrumentalisty a tanečníky především motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 24. května  2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 24. května 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 24. května 2021 do odvolání, v ZUŠ umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci a osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za stanovených podmínek pro účastníky vzdělávání

Více

Taneční obor - Nabídka studia

Přípravné studium : pro děti od 5 let délka studia 2 roky
Základní studium I. stupně: pro žáky od 7 let délka studia 7 let

Taneční průprava, základy lidového, klasického, moderního tance a gymnastiky.
Po ukončení základního studia I. stupně je možno pokračovat ve studiu II. stupně. Více informací naleznete přímo v našem ŠVP "Cesta k umění".