Smyčcové oddělení

Oddělení smyčcových nástrojů na ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě mělo dlouholetou tradici a pod vedením zkušených pedagogů jeho absolventi dosahovali vynikajících výsledků. Za všechny jmenujme Bohuslava Matouška, houslového virtuosa a nynějšího pedagoga na HAMU v Praze či pana Josefa Kekulu, zakládajícího člena Stamicova kvarteta.

Postupem času smyčcové oddělení v Havlíčkově Brodě zažilo útlum a tradice byla znovu obnovena až v roce 2008 pod vedením paní učitelky Támar Mašlaňové. Uplatnění smyčcových nástrojů je velmi široké. Můžeme je nalézt nejen v klasické hudbě, ale také ve stylech jako klezmer, pop, jazz, folk, aj.

Žáci školy se věnují sólové a komorní hře, ale součástí výuky je i hra ve smyčcovém souboru. Ten nejen zvyšuje úroveň žáků ve hře, ale především je učí spolupracovat s ostatními spoluhráči a je výraznou motivací pro další rozvoj ve hře. V sočasnosti stojí v čele smyčcového oddělení pan MgA. Petr Mašlaň.

První ročník mezinárodní akordeonové soutěže v Kroměříži

První ročník mezinárodní akordeonové soutěže v Kroměříži

Ve dnech 1. - 2. března 2024 se v Kroměříži konal 1. ročník mezinárodní akordeonové soutěže ACCOKroměříž se zaměřením na komorní hru. Soutěž byla dělena dle věkových kategorií, avšak obsazení komorních těles nebylo více specifikováno. Proto si porota mohla vyslechnout nepřeberné množství nejrůznějších nástrojových kombinací, kde samozřejmě nesměl chybět akordeon. V mezinárodní odborné porotě zasedla jako jedna ze dvou českých zástupců i paní uč. Ivana Laštovičková. Z naší ZUŠ J. V. Stamice se soutěže zúčastnila dvě dua, která pracují pod vedením Markéty Laštovičkové a Petra Mašlaně.

Více

Mezinárodní online soutěž v srbském Bělehradu

Mezinárodní online soutěž v srbském Bělehradu

V měsíci prosinci 2023 se konala Mezinárodní hudební online soutěž v srbském Bělehradu. Z naší ZUŠ J. V. Stamice se soutěže zúčastnilo Duo Musílková & Juklová (Jitka Musílková – housle, Johanka Juklová – akordeon) ze třídy Markéty Laštovičkové a Petra Mašlaně.

Více

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE

Ve dnech 16. - 19. května 2024 se v ZUŠ Liberec konalo ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Soutěže se zúčastnilo celkem 179 soutěžících ze základních uměleckých škol z celé České republiky. Jak dopadly žákyně reprezentující naší školu?

Více