Smyčcové oddělení

Oddělení smyčcových nástrojů na ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě mělo dlouholetou tradici a pod vedením zkušených pedagogů jeho absolventi dosahovali vynikajících výsledků. Za všechny jmenujme Bohuslava Matouška, houslového virtuosa a nynějšího pedagoga na HAMU v Praze či pana Josefa Kekulu, zakládajícího člena Stamicova kvarteta.

Postupem času smyčcové oddělení v Havlíčkově Brodě zažilo útlum a tradice byla znovu obnovena až v roce 2008 pod vedením paní učitelky Támar Mašlaňové. Uplatnění smyčcových nástrojů je velmi široké. Můžeme je nalézt nejen v klasické hudbě, ale také ve stylech jako klezmer, pop, jazz, folk, aj.

Žáci školy se věnují sólové a komorní hře, ale součástí výuky je i hra ve smyčcovém souboru. Ten nejen zvyšuje úroveň žáků ve hře, ale především je učí spolupracovat s ostatními spoluhráči a je výraznou motivací pro další rozvoj ve hře. V sočasnosti stojí v čele smyčcového oddělení pan MgA. Petr Mašlaň.

Mládí a Bohuslav Martinů 2023

Mládí a Bohuslav Martinů 2023

ZUŠ Bohuslava Martinů pořádala ve dnech 25. - 27. dubna 2023 13. ročník celostátní přehlídky s názvem Mládí a Bohuslav Martinů. Ve hře na housle se letošního ročníku zúčastnily také dvě žákyně naší ZUŠ J. V. Stamice Lenka a Jitka Musílkovi. Jaká umístění si dívky do Havlíčkova Brodu přivezly?

Více

Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky v Praze

Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky v Praze

Ve dnech 21. - 23. října 2022 proběhl v Praze X. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky. Naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovala na mezinárodní úrovni žákyně Jitka Musílková ze třídy pana učitele Petra Mašlaně.

Více

Slavnostní happening v rámci projektu ZUŠ Open v Havlíčkově Brodě

Slavnostní happening v rámci projektu ZUŠ Open v Havlíčkově Brodě

Slavnostní zahájení - 14.00 hodin - Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě, venkovní pódium od 14.00 do 16.00 hodin.

Více