Literárně dramatický obor

Po dlouhé odmlce se na naší základní umělecké škole k 1. 9. 2009 začalo vyučovat opět literárně-dramatickému oboru, který se od školního roku 2011/2012 zaměřuje zejména na rozvoj v oblasti autorské (kolektivní) tvorby, mezilidské komunikace a prolínání divadla a filmu. Výuka obsahuje základy pohybové, hlasové a herecké průpravy, poznávání světa na  základě vlastního jednání ve fiktivní situaci a prostřednictvím různých cvičení a her, reflexe dramatických děl (film, divadlo), tvůrčí psaní, rozvíjení schopnosti improvizovat apod., pro starší žáky potom teorii a historii divadla.

Výstupem z vlastní výuky je několik otevřených hodin pro rodiče, zájemce a známé, veřejné vystoupení (popř. účasti na přehlídkách) a také výstup filmový (krátký film, dokument či klip na scénář žáků).

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 24. května  2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 24. května 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 24. května 2021 do odvolání, v ZUŠ umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci a osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za stanovených podmínek pro účastníky vzdělávání

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 10. května  2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 10. května 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 10. května 2021 do odvolání, v ZUŠ povolena individuální prezenční výuka 1x1 a osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce ve vnitřních prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků (3 žáci a jeden pedagogický pracovník). Dále jsou umožněny, dle stanovených pravidel, skupinové konzultace ve vnějších prostorech.

Více

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 12. dubna 2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 12. dubna 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 12. dubna 2021 do odvolání, v ZUŠ povolena individuální prezenční výuka 1x1 a individuální konzultace v kolektivní či skupinové výuce (jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Více