Pro zájemce o studium

Přijímací talentové zkoušky pro přijetí ke studiu ve školním roce 2023/2024

Taneční obor ÚT 6.6.2023 14.00 - 17.00 učebna TO č.6
Literárně-dramatický obor PA 9.6.2023 15.00 - 16.00 učebna č.6
Výtvarný obor ČT 8.6.2023, 14.00 - 17.00 učebny VO č.30 a 32
Hudební obor ČT 8.6.2023 13.00-16.00 ředitelna ZUŠ
pobočka Přibyslav PÁ 9.6.2023 14.00-17.00 pobočka ZUŠ

Přihláška ke studiu pro přihlašování nových žáků na školní rok 2023/2024

https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?uid=k046 
Potvrzení o vyplnění dokumentu není zároveň informací o přijetí do výuky - registrovaní žáci od věku pěti let budou přijímáni dle volné kapacity na základě vykonané přijímací talentové zkoušky a rozhodnutí ředitele ZUŠ.

Dodatečné přijímací talentové zkoušky:

  • Pro všechny obory - první týden měsíce září po 14.00 hodině

Výše úplaty za jeden měsíc vzdělávání v Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod pro školní rok 2023/2024

Hudební obor individuální výuka  1 vyučovací hodina   420,- Kč
    1,5 vyučovací hodina 540,- Kč
  skupinová výuka   320,- Kč
PHV A – 1. pololetí     220,- Kč
PHV A – 2. pololetí     420,- Kč
  z toho skup. výuka   320,- Kč
PHV B     420,- Kč
  z toho skup. výuka   320,- Kč 
Taneční obor kolektivní a skupinová výuka   290,- Kč
Literárně-dramatický obor kolektivní a skupinová výuka   290,- Kč
Výtvarný obor kolektivní a skupinová výuka   320,- Kč