Pro zájemce o studium

Přijímací talentové zkoušky pro přijetí ke studiu ve školním roce 2024/2025

Taneční obor ÚT 4.6.2024 14.00 - 17.00 učebna č.6
Literárně-dramatický obor PA 7.6.2024 15.00 - 16.00 učebna č.6
Výtvarný obor - bližší informace v sekci VO ST 5.6.2024, 14.00 - 17.00 učebny VO č.30 a 32
Hudební obor ČT 6.6.2024 13.00-16.00 učebna č. 17
pobočka Přibyslav PÁ 7.6.2024 14.00-17.00 sál pobočky ZUŠ

Přihláška ke studiu pro přihlašování nových žáků na školní rok 2024/2025

https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?uid=k046 
Potvrzení o vyplnění dokumentu není zároveň informací o přijetí do výuky - registrovaní žáci od věku pěti let budou přijímáni dle volné kapacity na základě vykonané přijímací talentové zkoušky a rozhodnutí ředitele ZUŠ.

Kritéria k přijímacímu řízení do výtvarného oboru:

Na talentovou zkoušku je nutné donést soubor domácích prací. 

  1. studijní kresba předmětu (např. prádelní kolíček, nůžky, lahvička od tuše)
  2. kresba podle vlastní fantazie (ilustrace klasické pohádky, kresba snu)
  3. kresba zvířete

Prosíme o práce vytvořené volně doma, ne o školní výkresy!

Dodatečné přijímací talentové zkoušky:

  • Pro všechny obory - první týden měsíce září po 14.00 hodině

Výše úplaty za jeden měsíc vzdělávání v Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod pro školní rok 2024/2025

Hudební obor individuální výuka  1 vyučovací hodina   440,- Kč
    1,5 vyučovací hodina 560,- Kč
  skupinová výuka   330,- Kč
PHV A – 1. pololetí     240,- Kč
PHV A – 2. pololetí     440,- Kč
  z toho skup. výuka   330,- Kč
PHV B     440,- Kč
  z toho skup. výuka   330,- Kč 
Taneční obor kolektivní a skupinová výuka   310,- Kč
Literárně-dramatický obor kolektivní a skupinová výuka   310,- Kč
Výtvarný obor kolektivní a skupinová výuka   340,- Kč