Akordeonisté ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod na mezinárodních soutěžích

Akordeonisté ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod na mezinárodních soutěžích

Koncem května 2023 proběhly dvě mezinárodní akordeonové soutěže: International Accordion Competition v chorvatské Pule a Euromusette-Goldentango ve slovenských Rajeckých Teplicích. Akordeonisté z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se zúčastnili obou výše jmenovaných soutěží. S jakým výsledkem se vrátili?

Fotografie zleva: Anežka Veletová, Johanka Juklová, Liliana Beránková, paní uč. Ivana Laštovičková

Ve čtvrtek 25. května 2023 soutěžily v Rajeckých Teplicích žákyně Kristina Veletová a Aneta Glattová ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod (třída paní uč. Ivany Laštovičkové). V kategorii II. stupně ZUŠ vyhrála Kristina Veletová 1.místo s nejvyšším bodovým ohodnocením kategorie a pohárem vítěze, Anetta Glattová si vybojovala 3. místo.

Na soutěž do chorvatské Puly (ve dnech 23.– 26. května 2023) odjeli ze ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě Anežka Veletová, Liliana Beránková (třída paní uč. Ivany Laštovičkové), Johanka Juklová (třída paní uč. Markéty Laštovičkové) a posluchačka Pražské konzervatoře Michaela Šrámková (bývalá žákyně ZUŠ J. V. Stamice Havl. Brod ze třídy I. Laštovičkové). Této soutěže se zúčastnili akordeonisté ze 14 států Evropy, Litvy, Estonska a Číny. V kategorii B1 do 13 let vybojovala Anežka Veletová 1.cenu s pohárem za 2. nejvyšší bodové ohodnocení v kategorii. V kategorii do 15 let získala 1. cenu Johanka Juklová a Liliana Beránková. Johanka Juklová si zároveň vybojovala nejvyšší bodové ohodnocení v kategorii, Liliana Beránková 2.nejvyšší bodové ohodnocení v kategorii –obě dvě s pohárem za vysoká bodová ohodnocení. Johanka Juklová byla navíc vyhlášena absolutní vítězkou kategorií Baby, A, B a C a zahrála s úspěchem na koncertě vítězů. Naše bývalá žákyně Michaela Šrámková vybojovala v kategorii konzervatoří do 19 let 2.cenu.

Paní učitelky Ivana Laštovičková a Markéta Laštovičková si přivezly z Puly Ocenění za vynikající přípravu svých žáků.   

Všem výše jmenovaným soutěžícím i jejich paní učitelkám Ivaně Laštovičkové a Markétě Laštovičkové gratuluji, děkuji za přípravu a vynikající reprezentaci naší školy na mezinárodní úrovni.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ