Celostátní akordeonová soutěž Dobřany 2022

Celostátní akordeonová soutěž Dobřany 2022

Ve dnech 10. – 12. června 2022 proběhl v Dobřanech u Plzně 2. ročník Celostátní akordeonové soutěže s výběrem kandidátů na jednu z největších světových soutěží CMA. Ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se této soutěže zúčastnili Viktor Stocker, Johanka Juklová, Adéla Tomášková (třída uč. Markéty Laštovičkové), Anežka Veletová, Kristina Veletová, Liliana Beránková, Aneta Glattová a Eliška Vaňkátová (třída uč. Ivany Laštovičkové). Soutěž hodnotila 11 členná porota odborníků z konzervatoří a ZUŠ, o umístění v soutěži rozhodovaly i setiny bodů.

Na fotografii: Eliška Vaňkátová, paní uč. Ivana Laštovičková a Aneta Glattová                      

Ve druhé kategorii zvítězila Anežka Veletová. Ve 4. kategorii obsadili první čtyři příčky havlíčkobrodští akordeonisté: 1. místo - Viktor Stocker, 2. místo – Johanka Juklová, 3. místo – Liliana Beránková, 4. místo – Adéla Tomášková. Zvláštní ocenění poroty a města Dobřan s honorářem a možností vystoupit na Zahajovacím koncertě 3. ročníku soutěže získala za svůj muzikální projev Liliana Beránková. Zvláštní ocenění poroty a firmy Delicia Hořovice za nejvyšší bodové ohodnocení zahrané na českém akordeonu Delicia získala s honorářem a možností vystoupit na Zahajovacím koncertě 3. ročníku Adéla Tomášková. V nejsilněji zastoupené 5. kategorii vybojoval Viktor Stocker 1. místo se speciálním ohodnocením poroty a firmy Pigini s nabídkou zahrát na honorovaném Zahajovacím koncertě 3. ročníku soutěže v Dobřanech. V 6. kategorii vybojovala vedle studentů konzervatoře Kristina Veletová 2. místo. V 8. kategorii získala Aneta Glattová 1. místo. V 15. kategorii (hra na akordeon se zpěvem) reprezentovala za ZUŠ J, V. Stamice Havl. Brod Eliška Vaňkátová, která za svůj citlivý výkon vyhrála 2. místo a pozvání na honorovaný koncert v České republice. V 9. kategorii konzervatoří vybojovala bývalá žačka ZUŠ Michaela Šrámková za svůj muzikální výkon 2. místo.

Pro postupy na CMA soutěž vybrala odborná porota nejvyšší bodová ohodnocení napříč všemi kategoriemi.

Za naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se na tuto prestižní mezinárodní soutěž nominovali: Viktor Stocker (kategorie vážné i populární hudby), Johanka Juklová, Liliana Beránková a za Pražskou konzervatoř bývalá žačka ZUŠ Michaela Šrámková.

Všem akordeonistům blahopřeji k úspěchu v soutěži a děkuji jim za reprezentaci našeho města Havlíčkova Brodu na národní úrovni, velké poděkování za vynikající přípravu patří paní učitelce Ivaně Laštovičkové a paní učitelce Markétě Laštovičkové.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ