Choralia magna 2024 – krajské kolo celostátní přehlídky pěveckých sborů dětí, mládeže a dospělých

Choralia magna 2024 – krajské kolo celostátní přehlídky pěveckých sborů dětí, mládeže a dospělých

Ve čtvrtek 11.dubna 2024 proběhlo v nedaleké Chotěboři krajské kolo Choralia magna 2024, soutěže konané k příležitosti Roku české hudby 2024.

Výsledky krajské přehlídky:

kategorie (Roku) české hudby, II. A:

sbor DĚS naší ZUŠ - stříbrné pásmo

kategorie (Roku) české hudby:

sbor Prímadonky - Zlaté pásmo a Zvláštní cena poroty za celkový muzikální projev  

Členům pěveckým sborům a jejich sbormistrům paní uč. M. Štefáčkové a panu uč. O. Štefáčkovi srdečně blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy. Poděkování patří také Tereze Kotlasové za klavírní doprovod obou sborů na soutěži.

Jindřich Macek, ředitel ZUŠ