INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 12. dubna 2021 do odvolání

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 12. dubna 2021 do odvolání

POZOR - v návaznosti na jednání Vlády ČR a vydaná mimořádná opatření je, s účinností od pondělí 12. dubna 2021 do odvolání, v ZUŠ povolena individuální prezenční výuka 1x1 a individuální konzultace v kolektivní či skupinové výuce (jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v základních uměleckých školách, střediscích volného času a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky:

  • na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
  • na individuální prezenční výuce

Povinné testování žáků se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky.

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest. Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku nebo respirátor.

Moc Vám děkuji za dodržení daných pravidel!

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ