INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády vláda nadále zakazuje, s účinností ode dne 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ!

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy aktuálně informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

Chci v této nelehké době poděkovat všem, kteří školu jakkoliv podporují, všem našim žákům za jejich uměleckou práci v distanční formě vzdělávání, všem rodičům za  trpělivost, péči i dohled nad vzděláváním svých dětí a zřizovateli za neochvějnou podporu.

Přeji Vám pevné zdraví!

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ