INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 22. března 2021 do 28. března 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 22. března 2021 do 28. března 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády vláda nadále zakazuje, s účinností ode dne 22. března 2021 do 28. března 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ.

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR informuje, že zhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 

Chci v této nelehké době poděkovat všem, kteří školu jakkoliv podporují, všem našim žákům za jejich uměleckou práci v distanční formě vzdělávání, všem rodičům za  trpělivost, péči i dohled nad vzděláváním svých dětí a zřizovateli za neochvějnou podporu.

Přeji Vám všem pevné zdraví!

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ