INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 29. března 2021 do 11. dubna 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL od 29. března 2021 do 11. dubna 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády vláda nadále zakazuje, s účinností ode dne 29. března 2021 do 11. dubna 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ.

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR informuje, že zhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Chci v této nelehké době poděkovat všem, kteří školu jakkoliv podporují, všem našim žákům za jejich úsilí v distanční formě vzdělávání, všem rodičům za  trpělivost, péči i dohled nad vzděláváním svých dětí, všem učitelům za jejich ztíženou práci a zřizovateli za neochvějnou podporu.

Vše nejlepší k Velikonocům a naději do dalšího období přeje za kolektiv zaměstnanců ZUŠ

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ