Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

V sobotu 25. března 2023 se v sále naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. Soutěže se zúčastnilo téměř 40 sólistů a 8 komorních těles. Porota tak měla nelehký úkol – mezi mnoha vynikajícími hráči musela vybrat pouze 12 akordeonistů, kteří náš kraj budou reprezentovat na Ústředním kole akordeonové soutěže v Chrudimi v květnu letošního roku. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR, městem Havlíčkův Brod a Krajem Vysočina. Kompletní výsledková listina celé soutěže je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 3. Hra na akordeon - soutěžní kola - krajská - Kraj Vysočina - ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod - výsledková listina. Soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejím cílem bylo mladé instrumentalisty především motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě. Jak si vedli žáci naší školy?

Na fotografii: naši žáci po vyhlášení  soutěže.

Žákům naší ZUŠ se povedlo porotu nadchnout natolik, že zaplnili velkou část postupových míst do národního kola.

Žáci paní učitelky Markéty Laštovičkové:
1. kategorie (do 10 let): Petr Stránský – 1. místo s postupem (nejvyšší bodové ohodnocení v kategorii)
3. kategorie (do 12 let): Matyáš Sedmík – 1. místo s postupem (nejvyšší bodové ohodnocení v kategorii)
5. kategorie (do 14 let): Viktor Stocker – 1. místo s postupem, Absolutní vítěz soutěže, Cena za interpretaci vlastní skladby
6. kategorie (do 15 let): Johanka Juklová – 1. místo s postupem (nejvyšší bodové ohodnocení v kategorii); Adéla Tomášková – 1. cena
10. kategorie (19 - 26 let): Miroslav Kružík – 1. místo s postupem (nejvyšší bodové ohodnocení v kategorii), Cena za jazzovou interpretaci
Komorní hra do 18 let: Akordeonové trio (V. Stocker, K. Veletová, M. Kružík) – 1. místo s postupem (nejvyšší bodové ohodnocení v kategorii); Akordeonové trio (A. Tomášková, J. Juklová, A. Glattová) – 1. místo s postupem, Cena za vzájemnou komunikaci

Žáci paní učitelky Ivany Laštovičkové:
3. kategorie (do 12 let): Anežka Veletová – 1. cena, Návrh na postup
6. kategorie (do 15 let): Liliana Beránková – 1. cena, Návrh na postup
8. kategorie (do 17 let): Kristina Veletová – 1. místo s postupem (nejvyšší bodové ohodnocení v kategorii), Cena za interpretaci staré hudby
10. kategorie (19 – 26 let): Aneta Glattová – 1. místo s postupem 
Komorní hra do 18 let: Duo HB (L. Beránková, K. Beránková) – 1. cena, Návrh na postup
Orchestrální hra do 15 let: Akordeonový orchestr Pohoda – 1. místo s postupem (postup na Celostátní akordeonovou soutěž v Dobřanech), Absolutní vítěz soutěže
Ivana Laštovičková a Markéta Laštovičková získaly také Cenu za vynikající pedagogické výsledky.

Všem soutěžícím a jejich paním učitelkám Ivaně Laštovičkové a Markétě Laštovičkové blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v ústředním kole soutěže, které se koná ve dnech 12. - 14. května 2023 v ZUŠ Chrudim. Závěrečné poděkování patří také porotcům, rodičům dětí a týmu ZUŠ, který pomáhal při organizaci celého soutěžního dne.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ