KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA KYTARU

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA KYTARU

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 se na naší ZUŠ J. V. Stamice konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru. Soutěže se zúčastnilo celkem 26 soutěžících ze třinácti základních uměleckých škol kraje Vysočina. Díky podpoře UR ZUŠ, našeho kraje Vysočina a města Havlíčkova Brodu mladí hudebníci obdrželi také věcné odměny. Zahájení soutěže a vyhlášení výsledků odpolední části hudebního klání podpořili svojí účastí i pan místostarosta Ing. Vladimír Slávka a paní místostarostka Marie Rothbauerová. Kompletní výsledková listina je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazem: 1. Hra na kytaru - soutěžní kola - krajská - Kraj Vysočina - ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod - výsledková listina. Jak se umístil žák zastupující naší školu?

Na fotografii zleva: Daniel Dočkal po vyhlášení výsledků v sále ZUŠ

Soutěžní kategorie: 1.1 Hra na kytaru sólo:

II. kategorie (do 12 let):

Daniel Dočkal – 1. cena s postupem

Danielu Dočkalovi a jeho panu uč. Janu Mutlovi srdečně blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu, děkujeme za reprezentaci školy na krajské úrovni a přejeme hodně úspěchu v ústředním kole soutěže, které se bude konat ve dnech 24. - 26. května 2024 v Základní umělecké škole F. L. Gassmanna v Mostě.                               

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ