KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 se v ZUŠ Jihlava konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Soutěže se zúčastnilo celkem 46 soutěžících z šestnácti základních uměleckých škol kraje Vysočina. Jak dopadly žákyně reprezentující naší školu?

Na fotografii zleva: Lenka Musílková a Jitka Musílková v Jihlavě po vyhlášení výsledků

Soutěžní kategorie: 3.1 Hra na housle:

VI. kategorie: Lenka MUSÍLKOVÁ – 1. cena s postupem

 

X. kategorie: Jitka MUSÍLKOVÁ – 1. cena s postupem, absolutní vítěz soutěže

Lence a Jitce Musílkovým a jejich panu učiteli Petru Mašlaňovi srdečně blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v ústředním kole, které se bude konat 16. -. 19. května 2024 v ZUŠ Liberec. Poděkování patří také paní uč. Adéle Sikorové za klavírní doprovod.                          

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ