Krajské kolo soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu.

Krajské kolo soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu.

V pátek 31. března 2023 se na ZUŠ Bystřice nad Perštejnem konalo krajské kolo soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 pěveckých sborů ze základních uměleckých škol Kraje Vysočina, naši ZUŠ J. V. Stamice reprezentovaly hned dva sbory: Prímadonky z Havlíčkova Brodu a Děs naší ZUŠ z pobočky v Přibyslavi. S jakým výsledkem se z Bystřice navrátily?

Na fotografii: naše sbory s diplomy po vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky

V soutěžní kategorii komorních sborů do 21 členů ve věkové kategorii do 12 let získal DĚS naší ZUŠ (21 žáků) pod vedením paní učitelky Michaely Štefáčkové zlaté pásmo a zvláštní cenu „za hlasovou kulturu a práci s vícehlasem.“ V soutěžní kategorii velkých sborů od 22 členů ve věkové kategorii do 20 let získal dívčí sbor Prímadonky (29 žáků) pod vedením Ondřeje Štefáčka zlaté pásmo s postupem do ústředního kola a zvláštní cenu „za mimořádné nasazení všech účinkujících.“ 

Všem žákům obou pěveckých sborů a jejich učitelům Michaele Štefáčkové a Ondřejovi Štefáčkovi srdečně blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy na krajské úrovni. Poděkování také patří paní učitelce Adéle Sikorové a Tereze Kotlasové za klavírní doprovody na soutěžní přehlídce. Našim Prímadonkám přejeme hodně úspěchů v ústředním kole soutěže, které se koná 5. – 6. května 2023 na ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ