Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor byl na škole nově otevřen 1. 9. 2009. V letošním školním roce 2011/2012 bude zaměřen zejména na hravou divadelní tvorbu (poznávání sebe sama v herní situaci, rozvíjení schopnosti improvizovat), ale také na autorskou tvorbu (tvůrčí psaní, sestavování krátkých scénářů) i filmovou tvorbu (realizace krátkých scénářů). Cílem je hledání vlastních možností sebevyjádření a seznámení se zvláštnostmi divadelní komunikace (s její historií a možná i budoucností). Přijímáme do všech věkových skupin, přičemž podle počtu žáků bude skupina rozdělena na mladší (více hravé) a starší (více tvůrčí). V pátek 9. 9. 2011 se od 14.00 hodin uskuteční první informační hodina pro nové zájemce o studium.