Mezinárodní akordeonová soutěž v Ostravě

Mezinárodní akordeonová soutěž v Ostravě

V pátek 8. dubna 2022 proběhla v Ostravě Mezinárodní akordeonová soutěž. Tato soutěž si v průběhu let vybudovala prestiž a stala se tak jednou z nejnáročnějších soutěží u nás. Tento rok přijeli do Ostravy např. akordeonisté z Polska, Slovenska a Litvy. Ze ZUŠ J. V. Stamice se soutěže zúčastnili Matyáš Sedmík (pobočka Přibyslav), Viktor Stocker a Johanka Juklová ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové.

Na fotografii zleva: Johanka Juklová, Markéta Laštovičková, Matyáš Sedmík a Viktor Stocker.

V nejpočetnější 1.kategorii do 11 let získal za svůj muzikální výkon Matyáš Sedmík čestné uznání. V 2.kategorii do 13 let obdržel Viktor Stocker 1.místo, od poroty získal plný počet bodů a stal se tak nejlépe ohodnoceným hráčem celé soutěže. Ve 3. kategorii vybojovala Johanka Juklová 3.místo. Všichni tři akordeonisté výborně reprezentovali Českou republiku, Johanka s Viktorem byli dokonce nejúspěšnější ze všech českých kandidátů.

Všem akordeonistům blahopřeji k úspěchu v soutěži a děkuji jim za reprezentaci naší školy na mezinárodní úrovni, velké poděkování za vynikající přípravu patří paní učitelce Markétě Laštovičkové.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ