Mezinárodní akordeonové dny v Praze...

Mezinárodní akordeonové dny v Praze...

Na konci října 2023 proběhly v Praze tradiční IX. Mezinárodní akordeonové dny. Náročného soutěžního klání za účasti 8 států Evropy se zúčastnili i akordeonisté z naší ZUŠ J. V. Stamice z Havlíčkova Brodu.

foto: akordeonový orchestr Pohoda na mezinárodní soutěži v Praze

ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a třídu paní uč. Ivany Laštovičkové reprezentovali: Anežka Veletová, Lucie Jindrová, Liliana Beránková, Kristina Veletová a Akordeonový orchestr Pohoda, ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové soutěžila Johanka Juklová, třídu učitelů Markéty Laštovičkové a Petra Mašlaně reprezentovalo duo Jitka Musílková – Johanka Juklová (housle + akordeon). 

Ve III. kategorii oslovila porotu Anežka Veletová, která si přivezla do Havlíčkova Brodu ohodnocení zlatého pásma, její kolegyně Lucie Jindrová získala stříbrné ohodnocení. V náročné IV. kategorii do 15 let vybojovala Johanka Juklová ohodnocení zlatého pásma a Liliana Beránková získala stříbrné ohodnocení. V V. kategorii, mezi studenty konzervatoří, vybojovala po výborném muzikálním výkonu Kristina Veletová ohodnocení zlatého pásma. V VIII. kategorii (komorní hra do 19 let) zabodovalo duo Jitka Musílková – Johanka Juklová. Za svůj výborný výkon získala děvčata ohodnocení zlatého pásma. XII. kategorii (orchestrální hra do 19 let) reprezentoval orchestr Pohoda Havlíčkův Brod. Akordeonisté a 2 bubeníci (ze třídy Luboše Pavlíka) vybojovali v náročné mezinárodní konkurenci ohodnocení zlatého pásma a s ním i nejvyšší bodové ohodnocení ze všech českých těles napříč komorními, souborovými a orchestrálními kategoriemi.

Všem soutěžícím i jejich pedagogům gratuluji k vynikajícím výsledkům a děkuji jim za reprezentaci našeho města Havlíčkova Brodu na mezinárodní úrovni.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ