MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY

V letošním roce proběhl 30. ročník významného českého sborového festivalu “Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena”, který se konal v Praze v termínu 2. – 3. prosince 2022. Záštitu tomuto mezinárodnímu festivalu poskytlo hlavní město Praha. Náš dívčí sbor Prímadonky se v sobotu 3. 12. 2022 zúčastnil své první mezinárodní soutěže v konkurenci 19 sborů z Čech, Polska, Litvy, Estonska Maďarska, Slovinska a Chorvatska.

Prímadonky ze ZUŠ J. V. Stamice pod vedením pana učitele MgA. Ondřeje Štefáčka si vyzpívaly krásný Stříbrný diplom. Na tomto prestižním festivalu je doprovázela Tereza Kotlasová.

Všem Prímadonkám a jejich sbormistrovi MgA. Ondřeji Štefáčkovi blahopřeji a děkuji za vynikající reprezentaci školy na mezinárodní úrovni. Poděkování patří také Tereze Kotlasové za klavírní doprovod.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ