Mezinárodní hudební on-line soutěž v srbském Bělehradu

Mezinárodní hudební on-line soutěž v srbském Bělehradu

Na začátku dubna 2022 se konala Mezinárodní hudební on-line soutěž v srbském Bělehradu. Soutěže se zúčastnili akordeonisté z mnoha zemí Evropy. ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovali Kristina Veletová ze třídy paní učitelky Ivany Laštovičkové, Viktor Stocker a Anna Zajíčková ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové.

Na fotografii: Anna Zajíčková a Markéta Laštovičková

V kategorii zábavné hudby do 17 let získala Kristina Veletová 2.cenu za svůj přesvědčivý výkon. V komorní kategorii „žák a učitel“ do 14 let získali Viktor Stocker s Markétou Laštovičkovou 1.cenu a dostali zároveň nejvyšší bodové ohodnocení ze všech účastníků. V komorní kategorii „žák a učitel“ do 20 let vybojovaly Anna Zajíčková s Markétou Laštovičkovou taktéž 1.cenu a vysoké bodové ohodnocení.

Všem akordeonistům blahopřeji k úspěchu v soutěži a děkuji jim za reprezentaci naší školy na mezinárodní úrovni, velké poděkování za vynikající přípravu patří paní učitelce Ivaně Laštovičkové a paní učitelce Markétě Laštovičkové.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ