mimořádná opatření pro školy od 23. 1. 2021 do 14. 2. 2021

mimořádná opatření pro školy od 23. 1. 2021 do 14. 2. 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády č. 22/2021 Sb. vláda nadále zakazuje, s účinností ode dne 23. 1. 2021 do 14. 2. 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ!

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

ve Sbírce zákonů vyšlo pod č. 22/2021 Sb. usnesení vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 56.

Vláda v tomto usnesení, s účinností od 23. ledna 2021 od 00:00 hod., mění dobu účinnosti pod bodem 4. usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 13, vyhlášeného pod č. 10/2021 Sb., a to tak, že se účinnost prodlužuje do dne 14. února 2021 do 23:59 hodin.

Obecně lze konstatovat, že všechna přijatá krizová opatření platná k dnešnímu dni se prodlužují s účinností od 23. 1. 2021 od 00.00 hod. do 14. 2. 2021 do 23:59 hodin.

Chci v této nelehké době poděkovat všem, kteří školu jakkoliv podporují, všem našim žákům za jejich uměleckou práci v distanční formě vzdělávání, všem rodičům za  trpělivost, péči i dohled nad vzděláváním svých dětí a zřizovateli za neochvějnou podporu.

Přeji Vám pevné zdraví!

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ