mimořádná opatření pro školy od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

mimořádná opatření pro školy od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

POZOR - nově vyhlášeným usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 vláda zakazuje, s účinností ode dne 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ!

Milí žáci, vážení zákonní zástupci,

v souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace a nově vyhlášeným usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 vláda zakazuje, s účinností ode dne 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021, osobní přítomnost žáků v ZUŠ! Výuka žáků základních uměleckých škol bude probíhat distančním způsobem.

Chci Vám všem na konci tohoto neobvyklého kalendářního roku popřát krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku 2021 popřát hodně štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ