Mládí a Bohuslav Martinů 2023

Mládí a Bohuslav Martinů 2023

ZUŠ Bohuslava Martinů pořádala ve dnech 25. - 27. dubna 2023 13. ročník celostátní přehlídky s názvem Mládí a Bohuslav Martinů. Ve hře na housle se letošního ročníku zúčastnily také dvě žákyně naší ZUŠ J. V. Stamice Lenka a Jitka Musílkovi. Jaká umístění si dívky do Havlíčkova Brodu přivezly?

unnamed.jpg

Hra na housle

Kategorie 11 – 12 let:

Lenka Musílková – zlaté pásmo

Kategorie 15 – 16 let:

Jitka Musílková – zlaté pásmo a Zvláštní ocenění - Cena za interpretaci skladby M. Bruch: Koncert g moll, I. Vorspiel

Lence a Jitce Musílkovým a Támar a Petrovi Mašlaňovým srdečně blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu. Poděkování patří paní učitelce Adéle Sikorové, která žákyně na soutěži doprovázela.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ