Přehlídka dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2024

Přehlídka dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2024

V Praze se ve dnech 6. - 7. dubna 2024 konal 17. ročník celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2024. Z naší ZUŠ J. V. Stamice se v neděli 7. dubna 2024 přehlídky zúčastnily dva sbory: DĚS naší ZUŠ a Prímadonky. Jaká ocenění si z celostátní přehlídky sbory přivezly?

Na fotografii: DĚS naší ZUŠ a Prímadonky v Praze

II. kategorie:

sbor DĚS naší ZUŠ - stříbrné pásmo

III. kategorie:

sbor Prímadonky - stříbrné pásmo

Pěveckému sboru Prímadonky, jeho sbormistrovi panu učiteli Ondřeji Štefáčkovi i paní učitelce Michaele Štefáčkové a jejímu sboru DĚS naší ZUŠ srdečně blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy na celostátní úrovni. Poděkování patří také Tereze Kotlasové za klavírní doprovod obou sborů.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ