První ročník ojedinělé akce YGS 2022 Dětského sklářského sympozia

První ročník ojedinělé akce YGS 2022 Dětského sklářského sympozia

Žák Tadeáš Siwek, z výtvarné třídy paní učitelky Zuzany Titzové z naší ZUŠ J. V. Stamice, se zúčastnil prvního ročníku ojedinělé akce YGS 2022 Dětského sklářského sympozia. Odborná porota, v čele s ambasadorkou a čerstvou držitelkou hlavní ceny Czech Grand Design, módní návrhářkou, paní profesorkou Liběnou Rochovou, vyhodnotila pečlivě soutěžní práce a vybrala z každého kraje jednoho až dva účastníky, kteří v slunném červnovém termínu reprezentovali nejen svou školu, ale i svůj kraj na sklářském sympoziu. Sympozium se uskutečnilo ve dnech 23. 6. – 26. 6. 2022 ve sklářské škole v Kamenickém Šenově a ve sklárně Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova.

Fotografie: Tadeáš Siwek s návrhem a výslednou realizací mozaiky.

Vítězný návrh Tadeáše Siwka byl realizován samotným autorem v podobě skleněné mozaiky, která je momentálně vystavena v Severočeském muzeu v Liberci. Následně bude putovat do Senátu ČR a poté bude součástí putovní výstavy přes všechny kraje naší vlasti. Osobní záštitu nad YGS 2022 (Dětským sklářským sympoziem) převzal ministr školství Mgr. Petr Gazdík a hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. Všechny soutěžní práce včetně prací výherců budou postupně zveřejněny na webových stránkách www.youngglasssymposium.com, a na FB profilu YGS.

Tadeáši Siwkovi a paní učitelce Zuzaně Titzové blahopřeji k vynikajícímu úspěchu, k finální realizaci soutěžního návrhu a děkuji jim za reprezentaci naší školy i města Havlíčkova Brodu na národní úrovni.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ