Spolupráce s Českou studentskou filharmonií

Spolupráce s Českou studentskou filharmonií

Žákyně naší ZUŠ J. V. Stamice Jitka Musílková a absolventka Magdaléna Piskačová ze třídy pana učitele Petra Mašlaně byly osloveny Českou studentskou filharmonií s nabídkou dlouhodobé spolupráce.

Na fotografii zleva: Jitka Musílková a Magdaléna Piskačová

   V lednu 2022 zahájily s Českou studentskou filharmonií projekt "Kroky do nového světa" nastudováním dvou symfonických básní Antonína Dvořáka - Vodníka a Polednice. V březnu letošního roku pokračovaly přednesem vybraných částí Dvořákovy Rusalky společně se sólisty Národního divadla Brno a Státní opery Praha. Projekt bude dále pokračovat v květnu 2022, a to opět pod vedením p. dirigenta Marka Ivanovice. Na programu bude Dvořákův houslový koncert se sólistou panem Josefem Špačkem.

   Výše uvedeným žákyním i panu uč. Petru Mašlaňovi děkuji za reprezentaci naší školy, navázání na úspěchy projektu České filharmonie a ZUŠ v letech předešlých a přeji jim krásné zážitky při chystaných slavnostních koncertech

 Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ