Úspěch sboru Prímadonky na 15.ročníku celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2022

Úspěch sboru Prímadonky na 15.ročníku celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2022

Zahrada písní 2022 je 15. ročník celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů. Konala se ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů v termínu 9. - 10. dubna 2022 v Praze. Dívčí pěvecký sbor Prímadonky pod vedením sbormistra Ondřeje Štefáčka, ve kterém účinkuje i několik žáků pobočky ze třídy paní učitelky Michaely Štefáčkové, vystoupil ve III. kategorii se svým programem v sobotu 9. dubna.

Prímadonky si na soutěžní přehlídce vyzpívaly svým kvalitním výkonem Zlaté pásmo.

Pěveckému sboru Prímadonky, jeho sbormistrovi panu učiteli Ondřeji Štefáčkovi i paní učitelce Michaele Štefáčkové srdečně blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy na celostátní úrovni. Poděkování patří také Tereze Kotlasové za kvalitní klavírní doprovod.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ