Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži v Praze

Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži v Praze

Ve dnech 29. - 30. 10. 2021 se konal již 7. ročník soutěže „Mezinárodní akordeonové dny v Praze“. Soutěže se zúčastnilo přes 100 akordeonistů z Česka, Slovenska, Německa a Litvy. Výkony hodnotila mezinárodní porota, ve které zasedala i paní uč. Markéta Laštovičková. Z naší ZUŠ se této soutěže zúčastnili: Anežka Veletová, Liliana Beránková, Kristina Veletová, Aneta Glattová, Akordeonový orchestr Pohoda (ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové) a Viktor Stocker, Johanka Juklová, Anna Zajíčková (ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové).

Fotografie: Akordeonový orchestr Pohoda

Všem žákům se povedlo zaujmout porotu a zabodovali tak v mezinárodní konkurenci. Mladší kategorie soutěžících porota dělila do jednotlivých pásem. V 2. kategorii do 11 let obdržela Anežka Veletová zlaté pásmo. Ve 3. kategorii do 13 let získali Viktor Stocker, Johanka Juklová a Liliana Beránková zlaté pásmo. Viktor se stal vítězem celé kategorie a zároveň získal nejvyšší bodové ohodnocení ze všech účastníků soutěže. Ve 4. kategorii do 15 let se ve zlatém pásmu umístila Kristina Veletová, která se dokázala skvěle prosadit mezi žáky konzervatoří. V 5. kategorii do 17 let získala Aneta Glattová stříbrné pásmo. V 6. kategorii do 19 let se porota rozhodla pro pouhé pořadí soutěžících bez udělení pásem, Anna Zajíčková se umístila na 4.místě. Ve 12. kategorii orchestrů obdržel Akordeonový orchestr Pohoda 1.místo ve zlatém pásmu a získal rovněž nejvyšší bodové ohodnocení ze všech komorních těles. Velkým přínosem orchestru byla hráčka na bicí nástroje Aneta Smetáčková (bývalá žačka ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě ze třídy Luboše Pavlíka) a klavíristka Markéta Vodrážková. Obě jmenované jsou nyní již žačkami konzervatoře.

Všem soutěžícím i jejich pedagogům gratuluji k vynikajícím výsledkům a děkuji jim za reprezentaci našeho města Havlíčkova Brodu na mezinárodní úrovni.

                                                                                              Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ