Úspěchy žáků na mezinárodní soutěži v Praze

Úspěchy žáků na mezinárodní soutěži v Praze

Na konci října 2022 proběhl v Praze 8. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže. Soutěžního klání se zúčastnili akordeonisté z deseti států Evropy. Naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovali ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové Daniel Kocián, Anežka a Kristina Veletovy, Liliana Beránková a Akordeonový orchestr Pohoda, třída paní uč. Markéty Laštovičkové byla zastoupena Johankou Juklovou.

Na fotografii zleva: Kristina Veletová, Michaela Šrámková a paní učitelka Ivana Laštovičková.  

Nejmladší účastník Daniel Kocián si na své 1. soutěži vybojoval ohodnocení stříbrného pásma. Ve II. kategorii se ve zlatém pásmu umístila Anežka Veletová. Ve III. kategorii do 13 let vybojovala Johanka Juklová 2. nejvyšší bodové ohodnocení zlatého pásma. Ve IV. kategorii do 15 let reprezentovala Liliana Beránková a vybojovala zde umístění ve zlatém pásmu. Společně se studenty konzervatoří soutěžila v V. kategorii Kristina Veletová a získala zde ohodnocení zlatého pásma, v téže kategorii bývalá žákyně školy (dnes studentka Pražské konzervatoře) Michaela Šrámková vyhrála 3. nejvyšší bodové ohodnocení zlatého pásma.

V kategorii orchestrů si 26 členný Akordeonový orchestr Pohoda (24 akordeonistů a 2 bubeníci Adam Doležal a Natálka Jablonská ze třídy pana uč. Luboše Pavlíka) vybojoval po výborném výkonu umístění ve zlatém pásmu s nejvyššími body ze všech zúčastněných těles napříč kategoriemi. Akordeonisté z Havl. Brodu a Pohoda opět potvrdili v Praze své vysoké kvality.

Všem soutěžícím i jejich pedagogům gratuluji k vynikajícím výsledkům a děkuji jim za reprezentaci našeho města Havlíčkova Brodu na mezinárodní úrovni.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ