Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

Ve dnech 12. - 14. května 2023 se v Chrudimi konalo Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. Soutěže se zúčastnilo přes 150 hráčů ze základních uměleckých škol z celé České republiky. Výkony hodnotily dvě odborné poroty, do kterých zasedli zástupci z jednotlivých krajů. Z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod soutěžilo 9 sólistů a 2 komorní tělesa. Tímto jsme se stali nejpočetněji zastoupenou a zároveň nejúspěšnější školou celého letošního Ústředního kola díky krásným výkonům našich žáků.

Fotografie zleva: Victor Stocker, Aneta Glattová, Liliana Beránková, paní uč. Markéta Laštovičková, Miroslav Kružík, Johanka Juklová, Adéla Tomášková.

Žáci paní uč. Markéty Laštovičkové:
1. kategorie (do 10 let): Petr Stránský – 2. cena
3. kategorie (do 12 let): Matyáš Sedmík – 2. cena
5. kategorie (do 14 let): Viktor Stocker – 1. cena, Absolutní vítěz soutěže
6. kategorie (do 15 let): Johanka Juklová – 1. cena 
10. kategorie (19 - 26 let): Miroslav Kružík – 1. cena (vítěz kategorie), Cena za interpretaci skladby „V. Vlasov – Basso ostinato“
Komorní hra do 18 let: 
Akordeonové trio (V. Stocker, K. Veletová, M. Kružík) – 1. cena (vítěz kategorie)
Akordeonové trio (A. Tomášková, J. Juklová, A. Glattová) – 1. cena

Žáci paní uč. Ivany Laštovičkové:
3. kategorie (do 12 let): Anežka Veletová – 1. cena 
6. kategorie (do 15 let): Liliana Beránková – 1. cena 
8. kategorie (do 17 let): Kristina Veletová – 1. cena (vítěz kategorie)
10. kategorie (19 - 26 let): Aneta Glattová – 1. cena 

Ivana Laštovičková získala Cenu za vynikající pedagogické výsledky. Markéta Laštovičková byla kromě Ceny za vynikající pedagogické výsledky oceněna i za autorskou tvorbu.

Všem výše jmenovaným soutěžícím i jejich paní učitelkám Ivaně Laštovičkové a Markétě Laštovičkové  gratuluji, děkuji za přípravu soutěžního repertoáru a vynikající reprezentaci naší školy na národní úrovni.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ