ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE

Ve dnech 16. - 19. května 2024 se v ZUŠ Liberec konalo ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Soutěže se zúčastnilo celkem 179 soutěžících ze základních uměleckých škol z celé České republiky. Jak dopadly žákyně reprezentující naší školu?

Na fotografii zleva: pan uč. Petr Mašlaň, paní uč. Adéla Sikorová, Lenka Musílková a Jitka Musílková v Liberci

Soutěžní kategorie: 3.1 Hra na housle:

VI. kategorie: Lenka MUSÍLKOVÁ – čestné uznání I.

X. kategorie: Jitka MUSÍLKOVÁ – 1. místo + zvláštní cena za mimořádný interpretační výkon - A. Corelli - Sonáta C dur op. 5, č. 3

Pan učitel si přivezl do Havlíčkova Brodu zvláštní ocenění poroty pro pedagoga:  zvláštní cena za pedagogické vedení žáka Petr Mašlaň, MgA. 

Lence a Jitce Musílkovým a jejich panu učiteli Petru Mašlaňovi srdečně blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy na celostátní úrovni. Poděkování patří také paní uč. Adéle Sikorové za klavírní doprovod.                          

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ