Ústřední kolo soutěžní přehlídky ZUŠ ve sborovém zpěvu

Ústřední kolo soutěžní přehlídky ZUŠ ve sborovém zpěvu

Ve dnech 5. – 6. května 2023 se na ZUŠ Litomyšl konalo Ústřední kolo soutěžní přehlídky ZUŠ ve sborovém zpěvu vyhlášené ve školním roce 2022/2023 s podporou MŠMT ČR. Z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se do nejvyššího kola z kraje Vysočina probojoval Dívčí pěvecký sbor PRÍMADONKY.

V soutěžní kategorii 2.2 Velké sbory od 22 členů – ve věkové kategorii III. obdržel dívčí pěvecký sbor Prímadonky pana sbormistra Ondřeje Štefáčka, ve kterém účinkuje i několik žákyň z pobočky ze třídy paní učitelky Michaely Štefáčkové, krásné ocenění stříbrného pásma a zároveň zvláštní cenu „Za nadsázku a humor v hudbě“.

Pěveckému sboru Prímadonky, jeho sbormistrovi panu učiteli Ondřeji Štefáčkovi i paní učitelce Michaele Štefáčkové srdečně blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy na celostátní úrovni. Poděkování patří také Tereze Kotlasové za kvalitní klavírní doprovod.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ