V polovině června 2023 proběhla v Dobřanech Celostátní akordeonová soutěž s výběrem kandidátů na světovou soutěž CMA

V polovině června 2023 proběhla v Dobřanech Celostátní akordeonová soutěž s výběrem kandidátů na světovou soutěž CMA

V Dobřanech ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovali: Veletová Anežka, Zbortková Viktorie, Beran Ondřej, Veletová Kristina, Glattová Aneta, Akordeonový orchestr Pohoda (třída paní uč. Ivany Laštovičkové), Petr Stránský, Johanka Juklová, Adéla Tomášková, Miroslav Kružík, duo housle a akordeon, 2 akordeonová tria (třída paní uč. Markéty Laštovičkové). O postupech a umístění v soutěži rozhodovaly v mnohých kategoriích i setiny bodu.

V kategorii 1D si přivezl Petr Stránský 2. místo. V kategorii 2 se na 3. místě umístila Anežka Veletová. Kategorie zpěváků s doprovodem akordeonu do 16 let byla obsazena Viktorií Zbortkovou, která si vybojovala 1. místo, v kategorii nad 16 let obsadil Ondřej Beran také 1. místo. V kategoriích vážné i populární hudby do 16 let zvítězila Johanka Juklová, která si zároveň v obou náročných kategoriích vybojovala postup na světovou soutěž CMA. V kategorii populární hudby do 16 let si Liliana Beránková přivezla 2. místo, Adéla Tomášková získala 4. místo. Kategorie populární hudby do 18 let byla zastoupena Kristinou Veletovou, která si přivezla 1. místo. V téže kategorii nad 18 let získal Miroslav Kružík 2. místo, na 3. místě se umístila Aneta Glattová. V náročné kategorii Tropfée Mondiale-Mistři si bývalá studentka ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod Michaela Šrámková vybojovala 2. místo a zároveň postup na světovou soutěž CMA. V kategorii komorní hudby do 19 let si duo Jitka Musílková (housle) a Johanka Juklová (akordeon) vybojovalo 2. místo s postupem na světovou soutěž CMA. V kategorii Senior Chamber Music zvítězilo akordeonové trio Kružík, Stocker, Veletová s postupem na světovou soutěž CMA. Akordeonové trio Glattová, Juklová, Tomášková získalo v téže kategorii 2.místo s nabídkou zahrát na Zahajovacím koncertě příštího ročníku Celostátní akordeonové soutěže v Dobřanech. V kategorii orchestrů získal nejvyšší bodové ohodnocení Akordeonový orchestr Pohoda, který zároveň postoupil na světovou soutěž CMA.

Všem výše jmenovaným soutěžícím i jejich paní učitelkám Ivaně Laštovičkové a Markétě Laštovičkové gratuluji, děkuji za přípravu a vynikající reprezentaci naší školy na národní úrovni.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ