V průběhu měsíce května proběhly dvě mezinárodní akordeonové soutěže s účastí žáků ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

V průběhu měsíce května proběhly dvě mezinárodní akordeonové soutěže s účastí žáků ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

V polovině května 2024 proběhl v chorvatské Pule 47. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže. Soutěž probíhala čtyři dny ve třech sálech a zúčastnili se jí vynikající akordeonisté z Chorvatska, Srbska, Slovinska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Španělska, Portugalska, Itálie, Dánska, Finska, Moldávie, Litvy a Číny, mezi nimi i akordeonisté celosvětových jmen. S těmito hráči poměřili své hudební schopnosti i akordeonisté z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Koncem května 2024 se sjeli akordeonisté na XXII. Mezinárodní soutěžní festival Euromusette Goldentango do slovenských Rajeckých Teplic. Také na tomto soutěžním festivalu měla naše škola významné a početné zastoupení. Jak obě soutěže dopadly?

foto: účastníci festivalu Euromusette Goldentango v Rajeckých Teplicích z naší ZUŠ

47. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže v chorvatské Pule

Na soutěži  vystoupili akordeonisté ze ZUŠ J.V.Stamice Havlíčkův Brod: Petr Pešek a Anežka Veletová ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové, Johanka Juklová a Viktor Stocker ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové, Duo L+L, Duo Accovio ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové a p. uč. Petra Mašlaně.

V nejmladší kategorii do 9 let vybojoval nejvyšší bodové ohodnocení stříbrného pásma s postupem na světovou soutěž CMA Petr Pešek. V kategorii do 13 let se probojovala do zlatého pásma s postupem na CMA Anežka Veletová. Kategorii do 15 let (hra na akordeon s melodickým basem) reprezentoval Viktor Stocker, který získal za svůj vynikající výkon 2. nejvyšší bodové ohodnocení zlatého pásma s postupem na světovou soutěž CMA. V náročné kategorii se studenty konzervatoří do 17 let vybojovala Johanka Juklová ohodnocení zlatého pásma s postupem na světovou soutěž CMA. V kategorii komorní hudby do 16 let (se studenty konzervatoří) vyhrálo ohodnocení zlatého pásma Duo L+L (Lenka Musílková – housle, Liliana Beránková – akordeon).V kategorii komorní hudby do 19 let (se studenty konzervatoří) bodovalo Duo Accovio (Jitka Musílková – housle, Johanka Juklová – akordeon). Děvčata po vynikajícím výkonu vyhrála ohodnocení zlatého pásma a současně získala 2. nejvyšší bodové ohodnocení celé kategorie s postupem na světovou soutěž CMA.
Obě naše paní učitelky Markéta Laštovičková a Ivana Laštovičková obdržely za přípravu svých žáků „Ocenění pedagoga“.

XXII. Mezinárodní soutěžní festival Euromusette Goldentango v Rajeckých Teplicích 

ZUŠ J.V. Stamice Havlíčkův Brod a třídu paní uč. Ivany Laštovičkové reprezentovali: Petr Pešek, Anežka Veletová, Kristina Veletová, Liliana Beránková, ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové soutěžili: Beata Mach, Matyáš Sedmík, Johanka Juklová, Adéla Tomášková, ze třídy Markéty Laštovičkové a Petra Mašlaně soutěžilo též Duo L+L, Duo Accovio a Duo Ichová Silvie + Tomášková Adéla.

V 0.C kategorii (do 9 let) vybojoval Petr Pešek 2. nejvyšší bodové ohodnocení zlatého pásma, Beata Mach se umístila v bronzovém pásmu. Ve II. kategorii (do 13 let) vybojovala Anežka Veletová umístění ve zlatém pásmu, Matyáš Sedmík získal ohodnocení stříbrného pásma. V VI. kategorii (II. stupeň ZUŠ s neomezeným věkem) zažily čtyři havlíčkobrodské akordeonistky neopakovatelný úspěch. 1. místo ve zlatém pásmu vyhrála Johanka Juklová, která se zároveň svým vysokým bodovým ohodnocením stala absolutní vítězkou celé soutěže a získala i Cenu L´udovíta Stranianka. 2. místo ve zlatém pásmu si vybojovala Kristina Veletová, bodově za ní skončila ve zlatém pásmu také děvčata Liliana Beránková a Adéla Tomášková. V kategorii komorní hry do 15 let vybojovalo Duo L+L (Lenka Musílková – housle, Liliana Beránková – akordeon) umístění zlatého pásma. V kategorii komorní hry s neomezeným věkem vyhrálo Duo Accovio (Jitka Musílková – housle, Johanka Juklová – akordeon) 1. místo ve zlatém pásmu a porazilo tím i zástupce konzervatoře. Duo Ichová Silvie (violoncello) + Tomášková Adéla (akordeon) vybojovalo umístění ve zlatém pásmu.

Nejúspěšnějším pedagogem celé soutěže se stala paní uč. Markéta Laštovičková, na koncertě vítězů zazněla často i její současná skladatelská tvorba.

Všem výše jmenovaným soutěžícím a jejich pedagogům Ivaně Laštovičkové, Markétě Laštovičkové a Petru Mašlaňovi blahopřejeme k vynikajícím úspěchům a děkujeme všem za skvělou reprezentaci naší školy na mezinárodní úrovni. 

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ