Viktor Stocker obhájil prestižní ocenění pro mladé skladatele

Viktor Stocker obhájil prestižní ocenění pro mladé skladatele

I v letošním roce se náš žák Viktor Stocker rozhodl zúčastnit prestižní německé soutěže pro mladé skladatele „Jugend komponiert“. Tentokrát pro tuto soutěž zkomponoval skladbu „Terra incognita“ pro klarinet a akordeon. Tříčlenná porota složená z renomovaných skladatelů v letošním ročníku hodnotila téměř 200 sólových i komorních skladeb.

Na fotografii: Viktor Stocker.

  Třináctiletý Viktor Stocker ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se vedle hry na akordeon věnuje i skládání vlastních kompozic. Své skladatelské dovednosti rozvíjel okrajově v hodinách akordeonu se svou paní uč. Markétou Laštovičkovou. Po prvním skladatelském úspěchu v minulém roce se začal o skladbu zajímat více a od září 2022 byl přijat k soukromému studiu do Skladatelské třídy pí. uč. Silke Fraikin v Drážďanech (Komponistenklasse Dresden).

Po úspěchu v minulém ročníku soutěže musel Viktor ukázat zlepšení ve svých skladatelských dovednostech a myšlenkách, aby mohl znovu usilovat o ocenění. Viktorovi se ale povedlo svou skladbou zaujmout porotu natolik, že v obrovské konkurenci získal a znovu obhájil nejvyšší možné ocenění ve své věkové kategorii a obdržel pozvání a stipendium na skladatelskou dílnu do Německa. 

 Viktorovi Stockerovi blahopřeji k výraznému úspěchu, děkuji za skvělou reprezentaci školy na mezinárodní úrovni a přeji mu další úspěchy v tvůrčím úsilí. Velké poděkování patří také paní učitelce Markétě Laštovičkové.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ