Výsledky našich žáků v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje

Výsledky našich žáků v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje

Ve středu 6. dubna 2022 se na ZUŠ Jihlavě konalo Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje vyhlášené MŠMT ČR pro letošní školní rok 2021/2022. Soutěže se zúčastnilo celkem 46 žáků ze základních uměleckých škol kraje Vysočina a naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovalo 5 mladých hudebníků ze tří pedagogických tříd. A jaké ceny si z Jihlavy přivezli?

Na fotografii zleva: MgA. Josef Brožek, Vojtěch Novotný, Hana Janů a MgA. Eva Rydlová.


Žáci naší školy v Jihlavě získali:
 

Soutěžní kategorie: Hra na příčnou flétnu

VI. kategorie:

Hana JANŮ – 2. cena (ze třídy E. Rydlové)

 

Soutěžní kategorie: Hra na hoboj

X. kategorie:

Vojtěch NOVOTNÝ – 1. cena (ze třídy J. Brožka)

 

Soutěžní kategorie: Hra na klarinet

IV. kategorie:

Ondřej JABLONSKÝ – 1. cena (ze třídy J. Brožka)

IX. kategorie:

Jonáš POUSTKA – 1. cena (ze třídy J.Kerbera)

Jan VACEK – 2. cena (ze třídy J. Brožka)

 

Všem žákům a jejich učitelům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci  školy.                                                          

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ