Výsledky okresního kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na akordeon

Výsledky okresního kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na akordeon

Okresní soutěž se konala na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod ve čtvrtek 16. února 2023. Klání se účastnilo celkem 24 akordeonistů v sólové hře, 4 komorní soubory a jeden orchestr ze základních uměleckých škol okresu Havlíčkův Brod. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Kompletní výsledková listina celé soutěže je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 3. Hra na akordeon - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina. Soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejím cílem bylo mladé instrumentalisty především motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě. Jak si vedli žáci naší školy?

Na fotografii: Naši žáci při vyhlášení dopolední a odpolední části soutěže.

 Soutěžní kategorie: 3.1. Akordeon sólo:

0. kategorie:    Gabriela Vlčková (J. Jirásko) – 1. cena

                        Daniel Kocián (I. Laštovičková) – 1. cena

I. kategorie:     Petr Stránský (M. Laštovičková) – 1. cena s postupem

                        Anežka Lehrlová (J. Jirásko) – 1. cena

                        Vojtěch Henzl (J. Jirásko) – 1. cena

III. kategorie:   Anežka Veletová (I. Laštovičková) – 1. cena s postupem

                        Matyáš Sedmík (M. Laštovičková) – 1. cena s postupem

V. kategorie:   Viktor Stocker (M. Laštovičková) – 1. cena s postupem

                                                                               Absolutní vítěz

                                                                               Cena za interpretaci vlastní skladby

                        Marek Novotný (J. Jirásko) – 1. cena

                        Michal Štefan (J. Jirásko) – 1. cena

VI. kategorie:  Johanka Juklová (M. Laštovičková) – 1. cena s postupem

                                                                                   Absolutní vítěz

                        Liliana Beránková (I. Laštovičková) – 1. cena s postupem

                        Adéla Tomášková (M. Laštovičková) – 1. cena s postupem

VIII. kategorie: Kristina Veletová (I. Laštovičková) – 1. cena s postupem

X. kategorie:    Miroslav Kružík (M. Laštovičková) – 1. cena s postupem

                        Aneta Glattová (I. Laštovičková) – 1. cena s postupem

Soutěžní kategorie: 3.2.1 Komorní hra akordeonová do 5 členů:

III. kategorie: Duo HB L. Beránková, K. Beránková (I. Laštovičková) – 1. cena s postupem

                     Akordeonové trio M. Kružík, V. Stocker, K. Veletová (M. Laštovičková)

                     – 1. cena s postupem

                     Akordeonové trio A. Glattová, J. Juklová, A. Tomášková (M. Laštovičková)

                     – 1. cena s postupem

                     Absolutní vítěz

Soutěžní kategorie: 3.4. Orchestrální hra:

I. kategorie: Pohoda Havlíčkův Brod (I. Laštovičková) – 1. cena s postupem

                                                                                         Absolutní vítěz

         Všem soutěžícím a jejich paním učitelkám Ivaně Laštovičkové, Markétě Laštovičkové, Janě Jirásko blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se koná 25. března 2023 v ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Závěrečné poděkování patří také celému týmu ZUŠ, který pomáhal při organizaci soutěžního dne.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ