Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajských kolech soutěží ZUŠ

Výsledky žáků ZUŠ J. V. Stamice v krajských kolech soutěží ZUŠ

V měsících březnu a dubnu 2017 se zúčastnili naši žáci kol krajských soutěží vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2016/2017 (ve hře na: klavír, smyčcové nástroje, kytaru). Jaké umístění si žáci ze soutěží odnášeli?

Na fotografii: Smyčcové oddělení ZUŠ J. V. Stamice reprezentující školu v krajském kole soutěže

            V pátek 17. března 2017 se na Základní umělecké škole v Jihlavě konalo krajské kolo ve hře na klavír. Soutěže se zúčastnilo 53 klavíristů ze ZUŠ Kraje Vysočina. Po vynikajících výkonech získali žáci ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod tyto ceny: ve III. kategorii získala Adriana Beránková 2. cenu a v VIII. kategorii Tereza Kotlasová – 1. cenu. Obě žákyně jsou ze třídy paní učitelky Miluše Vokáčové. Dagmar Dobrovolná ze třídy paní učitelky Vladimíry Fišarové na krajském kole pro nemoc nevystoupila.

            V úterý 28. března 2017 se na ZUŠ v Třebíči konalo krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje. Soutěže se zúčastnilo 50 soutěžících ze ZUŠ Kraje Vysočina. Ve hře na housle žáci havlíčkobrodské ZUŠ ze třídy Tamary Junové obdrželi: v 0. kategorii Lenka Musílková – 1. cenu, ve II. kategorii Jitka Musílková – 1. cenu s postupem do ústředního kola, ve IV. kategorii Vojtěch Čermák – 1. cenu s postupem, v V. kategorii Kateřina Lánová – 1. cenu s návrhem na postup, Barbora Zikmundová – 2. cenu, v VII. kategorii Eliška Říhová – 1. cenu, v VIII. kategorii Magdaléna Piskačová – 1. cenu s postupem a v IX. kategorii Lea Macková – 1. cenu s postupem. Ve hře na violu ve III. kategorii získala Monika Jarošová – 1. cenu. Dále byly uděleny zvláštní ceny. Ocenění poroty za vynikající pedagogické výsledky získala sl. učitelka Tamara Junová a pan učitel MgA. Michal Hájek si přivezl ocenění poroty za korepetici. Poděkování za korepetici patří také sl. učitelce Šárce Baštové. Je třeba zmínit, že všechny postupy do ústředního kola ve hře na housle si odvezla pouze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, jako jediná škola z Kraje Vysočina.

            Ve středu 5. dubna 2017 se na ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo krajské kolo ve hře na kytaru. Odborná porota vyslechla 33 soutěžních výkonů, 25 v soutěžní kategorii a) hra na kytaru sólo a 8 výkonů ve hře komorní - v soutěžní kategorii b) kytarová dua a c) kytarová tria a kvarteta. Žáci ZUŠ J. V. Stamice získali: v 0. kategogii a) Adéla Vrzáková – 1. cenu a v VI. kategorii Běla Stejskalová – 2. cenu. Obě žákyně jsou ze třídy pana učitele Jana Mutla. V komorní hře kytar pod vedením pana ředitele Jindřicha Macka získalo Kytarové duo ve složení Milan Jun a Vojtěch Jun z přibyslavské pobočky ZUŠ – 3. cenu a Kytarové trio ve složení: Lucie Lorencová, Adéla Krajdlová a Aleš Topolovský – 3. cenu. Velké poděkování za pomoc při organizaci krajského kola patří zaměstnancům naší školy: MgA. E. Rydlové, D. Cudlínové, J. Mutlovi, T. Junové, E. Vaňkové, MgA. O. Štefáčkovi, V. Černochovi a Z. Mottlové.

            Všem výše jmenovaným soutěžícím i jejich pedagogům gratuluji a děkuji za přípravu soutěžního repertoáru a reprezentaci naší školy. Všem postupujícím přeji hodně úspěchů v ústředním kole, které se bude konat ve dnech 11. – 14. května 2017 v Liberci.

                                                                                              Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ