Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice na Okresní soutěžní přehlídce tanečního oboru

Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice na Okresní soutěžní přehlídce tanečního oboru

Ve středu 16. března 2022 se na naší Základní umělecké škole J. V. Stamice Havlíčkův Brod konala Okresní soutěžní přehlídka tanečního oboru vyhlášená MŠMT v rámci soutěží ZUŠ pro školní rok 2021/2022. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Soutěže se zúčastnily tři taneční soubory v počtu 20 soutěžících ze ZUŠ Chotěboř a ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Foto: z vystoupení souboru žákyň „Betky“

Soubor žákyň „Betky“ pod vedením paní učitelky Radky Rumlerové ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod (ve složení: Anna Kachlířová, Alena Paulíčková a Elizabeth Smith) získal zlaté pásmo s postupem do krajského kola.

Poděkování za celkovou organizaci soutěže patří paní zástupkyni  MgA. Evě Rydlové, porotě za pečlivé a uvážené rozhodování a  paní účetní Zuzaně Mottlové za pomoc při soutěži.

Všem soutěžícím a jejich paní učitelce Radce Rumlerové blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme úspěch v krajském kole, které se bude konat 12. dubna 2022 v DKO Jihlava pod patronací ZUŠ Jihlava. 

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ