Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice v Ústředním kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice v Ústředním kole soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Ve dnech 29. dubna - 1. května 2022 se v Turnově konalo Ústřední kolo soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2021/2022 v sólovém a komorním zpěvu. V letošním roce zde soutěžilo 121 sólistů a 45 komorních souborů. Soutěž probíhala na dvou místech: v koncertním sále ZUŠ a ve velkém sále KC Střelnice Turnov. Naši ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod reprezentovaly žákyně "StaMicky": Magdaléna Jedličková, Anežka Panská, Alžběta Paulusová a Anežka Vašíčková od pana učitele Ondřeje Štefáčka.

Na fotografii: "StaMicky" v den Ústředního kola soutěže v komorním zpěvu v  Turnově

Výsledky žákyň ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod:

Ve III. soutěžní kategorii  v komorním zpěvu získaly "StaMicky" Magdaléna Jedličková, Anežka Panská, Alžběta Paulusová, Anežka Vašíčková za svůj výkon 2. cenu.

Všem soutěžícím a panu učiteli MgA. Ondřeji Štefáčkovi blahopřeji k dosaženému úspěchu a děkuji za reprezentaci naší školy na národní úrovni. Velké poděkování za klavírní doprovod patří také Tereze Kotlasové.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ