World Open Online Music Competition 2024

World Open Online Music Competition 2024

V první polovině dubna 2024 se konala jarní edice mezinárodní hudební soutěže World Open Online Music Competition, která je organizována v srbském Bělehradu. Soutěže se zúčastnili sólisté a komorní uskupení ze Slovinska, Polska a České republiky. Soutěžící byli rozděleni do kategorií podle věku a nástroje, jejich výkony pak odborná porota hodnotila na základě zaslaných nahrávek. Z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se soutěže zúčastnili Liliana Beránková a Kristina Veletová ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové, dále pak Filip Němec z pobočky ZUŠ ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové.

Na fotografii: Liliana Beránková  - držitelka 1. místa a nejvyššího bodového ohodnocení soutěže v oboru akordeon 

Liliana Beránková soutěžila v kategorii zábavné hudby do 18 let, kde svým muzikálním projevem zaujala porotu natolik, že získala nejen 1. místo, ale také nejvyšší bodové ohodnocení ze všech soutěžících napříč kategoriemi v oboru akordeon. Kristina Veletová obdržela v kategorii zábavné hudby bez omezení věku 1. místo. Filip Němec soutěžil v komorní kategorii „Učitel + žák do 15 let“ se svojí učitelkou Markétou Laštovičkovou. Za svůj výkon získali 1. místo a druhé nejvyšší bodové ohodnocení soutěže v oboru akordeon.

Všem soutěžícím a jejich paním učitelkám Ivaně Laštovičkové a Markétě Laštovičkové blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy na mezinárodní úrovni. 

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ