Hudební obor

Hudební škola v Havlíčkově Brodě byla založena v roce 1949 a hudební obor se může pochlubit vynikajícími absolventy - sólisty ve hře na různé hudební nástroje. V průběhu 20. století bylo přijato na střední a vysoké hudební školy (konzervatoře, AMU) celkem 130 žáků. V současnosti obor s úspěchem navazuje na své tradice. Vedle kvalitní přípravy sólistů klade při výuce důraz i na komorní a souborovou hru. Své dovednosti studenti uplatňují na četných koncertech i při významných kulturních událostech regionu.Úspěchy sólistů a souborů často přesahují hranice školy, města a republiky. Žáci reprezentovali své město např. v Brixenu, Bruselu a Spišské Nové Vsi. Pravidelně se účastní soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ČR i soutěží jiných organizátorů, ti nejúspěšnější přebírají každoročně Cenu hejtmana kraje Vysočina a jsou nominováni na cenu Talent Vysočiny.

Hudební obor poskytuje svým žákům možnost výběru z široké nabídky vyučovaných nástrojů. Ve všech odděleních působí kvalifikovaní pedagogové, kteří mají bohaté zkušenosti s výukou.

První ročník mezinárodní akordeonové soutěže v Kroměříži

První ročník mezinárodní akordeonové soutěže v Kroměříži

Ve dnech 1. - 2. března 2024 se v Kroměříži konal 1. ročník mezinárodní akordeonové soutěže ACCOKroměříž se zaměřením na komorní hru. Soutěž byla dělena dle věkových kategorií, avšak obsazení komorních těles nebylo více specifikováno. Proto si porota mohla vyslechnout nepřeberné množství nejrůznějších nástrojových kombinací, kde samozřejmě nesměl chybět akordeon. V mezinárodní odborné porotě zasedla jako jedna ze dvou českých zástupců i paní uč. Ivana Laštovičková. Z naší ZUŠ J. V. Stamice se soutěže zúčastnila dvě dua, která pracují pod vedením Markéty Laštovičkové a Petra Mašlaně.

Více

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír

Ve středu 28. února 2024 se na ZUŠ v Chotěboři konalo okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír. Soutěže se zúčastnilo celkem 34 klavíristů z okresu Havlíčkův Brod a naši ZUŠ zde reprezentovali Monika Popíková a Jaromír Kachlík.

Více

Mezinárodní akordeonová soutěž ve Vídni

Mezinárodní akordeonová soutěž ve Vídni

Dne 25. února 2024 se konala mezinárodní akordeonová soutěž VAMÖ Akkordeon-Wettbewerb ve Vídni. Z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se soutěže zúčastnil Viktor Stocker ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové, který zároveň již dojíždí na pravidelné konzultace na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě k panu prof. Marcinu Jabłońkému.

Více

středa 6. března 2024 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

středa 20. března 2024 | Čtvero ročních období - slavnostní koncert ZUŠ na první jarní den
Hostem koncertu bude Kytarové duo Siempre Nuevo tvořené dvěma vynikajícími českými kytaristy Matějem Fremlem a Patrickem Vacíkem, těšit se můžete i na kytarový soubor Bel Tempo! Slavnostní zahájení - sál ZUŠ J. V. Stamice na Smetanově náměstí v Havlíčkově Brodě, 18.00 hodin.

úterý 26. března 2024 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

pátek 5. dubna 2024 | Koncert žáků ZUŠ ve spolupráci se SZUŠ v rámci festivalu Stamicovy slavnosti 2024
Slavnostní zahájení - sál MDKO v Havlíčkově Brodě, 18.00 hodin.

středa 10. dubna 2024 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

úterý 23. dubna 2024 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

středa 15. května 2024 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

středa 22. května 2024 | Slavnostní happening v rámci projektu ZUŠ Open v Havlíčkově Brodě
Slavnostní zahájení - 14.00 hodin - Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě, venkovní pódium od 14.00 do 16.00 hodin.

čtvrtek 23. května 2024 | OPEN ZUŠ "Předprázdninové hraní na náměstí" v Přibyslavi
Připravené pódium před pobočkou ZUŠ v Přibyslavi na Bechyňově náměstí v čase od 14.00 hodin do 16.00 hodin

úterý 4. června 2024 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

středa 12. června 2024 | Koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

čtvrtek 20. června 2024 | Čtvero ročních období - slavnostní koncert ZUŠ na první letní den
Slavnostní zahájení - sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě, 18.00 hodin.

neděle 22. září 2024 | Čtvero ročních období - slavnostní koncert ZUŠ na první podzimní den
Slavnostní zahájení - sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě, 18.00 hodin.

středa 23. října 2024 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

úterý 12. listopadu 2024 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

středa 27. listopadu 2024 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

úterý 10. prosince 2024 | 1. Adventní koncert hudebního oboru
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

středa 18. prosince 2024 | 2. Adventní koncert hudebního oboru
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

sobota 21. prosince 2024 | Čtvero ročních období - slavnostní koncert ZUŠ na první zimní den
Slavnostní zahájení - sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě, 18.00 hodin.

1
2
3
4
5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30

Hudební obor - Nabídka studia

Přípravné studium : pro děti od 5 let délka studia 2 roky
Základní studium I. stupně:    
Hra na klavír pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na elektronické klávesové nástroje   délka studia 7 let
Hra na housle pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na zobcovou flétnu pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na dechové a bicí nástroje pro žáky od 7 let délka studia 7 let
flétna,hoboj,klarinet,fagot,saxofon,trubka,
lesní roh, bicí nástroje
   
Hra na kytaru pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na akordeon pro žáky od 7 let  délka studia 7 let
Pěvecká hlasová výchova pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje,
kytaru, akordeon a elektronické nástroje
pro žáky od 14 let po ukončení základního studia I. stupně délka studia 4 roky

Působení v komorních souborech  při základním studiu nástrojů a pěvecké hlasové výchovy. Po ukončení základního studia I. stupně je možno pokračovat ve studiu II. stupně. Více informací naleznete přímo v našem ŠVP "Cesta k umění".