Pobočka Přibyslav

Pobočka ZUŠ v Přibyslavi vznikla dne 1.2.1984 jako pobočka tehdejší LŠU v Havlíčkově Brodě. Odpolední výuka tehdy probíhala v učebnách prvních tříd ZŠ Přibyslav. Lepších a útulnějších podmínek bylo dosaženo v roce 1989, kdy byla výuka přesunuta do přízemí budovy v Husově ulici. Od 1. ledna 2017 získala pobočka ZUŠ v Přibyslavi, díky výrazné podpoře města Přibyslav i zřizovatele, nové prostory pro základní umělecké vzdělávání na Bechyňově náměstí č. p. 35. Nadčasový projekt bude sloužit i dalším generacím. Třídy přesahují svojí velikostí, kvalitním akustickým řešením i moderním zařízením mnohé umělecké školy v České republice a žáci přibyslavské ZŠ mají navíc přístup spojovacím krčkem z budovy ZŠ do budovy, kde sídlí naše pobočka ZUŠ.

V současné době je v těchto prostorách vyučováno oboru hudebnímu. Žáci se zde učí zpěvu, hře na housle, klavír, dechové nástroje (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon), kytaru, loutnu, akordeon, bicí nástroje a získávají teoretické znalosti v předmětu hudební nauka. Při pobočce v Přibyslavi působí pěvecký sbor Děs, kytarový soubor Bel Tempo a houslový soubor, jehož svěřenci měli možnost spoluúčinkovat s řadou význačných uměleckých osobností – např. s  J. Svěceným, G. Demeterovou, P. Šporclem, V. Hudečkem a B. Matouškem.

Za své existence dosáhla pobočka ZUŠ celé řady výborných výsledků ve vyučovaných oborech. Tento fakt utvrzuje stabilní vysoký zájem o studium z řad veřejnosti. Výsledky žáků školy jsou prezentovány na samostatných koncertech a vystoupeních při slavnostních příležitostech, a to nejen v našem městě, ale i v rámci okresu Havlíčkův Brod. Nejlepší žáci se pravidelně účastní soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ČR i soutěží jiných organizátorů.

World Open Online Music Competition 2024

World Open Online Music Competition 2024

V první polovině dubna 2024 se konala jarní edice mezinárodní hudební soutěže World Open Online Music Competition, která je organizována v srbském Bělehradu. Soutěže se zúčastnili sólisté a komorní uskupení ze Slovinska, Polska a České republiky. Soutěžící byli rozděleni do kategorií podle věku a nástroje, jejich výkony pak odborná porota hodnotila na základě zaslaných nahrávek. Z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se soutěže zúčastnili Liliana Beránková a Kristina Veletová ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové, dále pak Filip Němec z pobočky ZUŠ ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové.

Více

Trophée mondial de l’accordéon

Trophée mondial de l’accordéon

V průběhu měsíce listopadu 2023 se konalo mezinárodní kolo celosvětové soutěže Trophée mondial de l’accordéon. Kvalifikační kolo pro tuto prestižní soutěž proběhlo v červnu 2023 na Celostátní akordeonové soutěži v Dobřanech, avšak někteří soutěžící získali nominaci také na Mezinárodní akordeonové soutěži v chorvatské Pule.

Více

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

V sobotu 25. března 2023 se v sále naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod konalo Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. Soutěže se zúčastnilo téměř 40 sólistů a 8 komorních těles. Porota tak měla nelehký úkol – mezi mnoha vynikajícími hráči musela vybrat pouze 12 akordeonistů, kteří náš kraj budou reprezentovat na Ústředním kole akordeonové soutěže v Chrudimi v květnu letošního roku. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR, městem Havlíčkův Brod a Krajem Vysočina. Kompletní výsledková listina celé soutěže je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 3. Hra na akordeon - soutěžní kola - krajská - Kraj Vysočina - ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod - výsledková listina. Soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejím cílem bylo mladé instrumentalisty především motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě. Jak si vedli žáci naší školy?

Více

čtvrtek 13. června 2024 | Koncert žáků a absolventů pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 24. října 2024 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 21. listopadu 2024 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 12. prosince 2024 | Hudební intermezzo v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - sál KD Přibyslav, 17.00 hodin

1
2
3
4
5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Vystoupení souboru Bel Tempo

Havlíčkův Brod, 11.12.2022, Sál Staré radnice

gallery

Hudební obor - Nabídka studia - Přibyslav

Hudební obor:

Základní studium I. stupně: Hra v houslovém a dechovém souboru při základním studiu. Po ukončení základního studia I. stupně je možno pokračovat v základním studiu II. stupně. Více informací naleznete přímo v našem ŠVP "Cesta k umění".
 
Přípravné studium : pro děti od 5 let délka studia 2 roky
Základní studium I. stupně:    
Hra na klavír pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Pěvecká hlasová výchova  pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na housle pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na zobcovou flétnu pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na dechové nástroje pro žáky od 7 let délka studia 7 let
flétna, klarinet, saxofon    
Hra na kytaru, loutnu pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na akordeon pro žáky od 7 let  délka studia 7 let
Základní studium II. stupně:    
Hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, kytaru, akordeon a pěvecká hlasová výchova pro žáky od 14 let po ukončení základního studia I. stupně délka studia 4 roky