Pobočka Přibyslav

Pobočka ZUŠ v Přibyslavi vznikla dne 1.2.1984 jako pobočka tehdejší LŠU v Havlíčkově Brodě. Odpolední výuka tehdy probíhala v učebnách prvních tříd ZŠ Přibyslav. Lepších a útulnějších podmínek bylo dosaženo v roce 1989, kdy byla výuka přesunuta do přízemí budovy v Husově ulici. Od 1. ledna 2017 získala pobočka ZUŠ v Přibyslavi, díky výrazné podpoře města Přibyslav i zřizovatele, nové prostory pro základní umělecké vzdělávání na Bechyňově náměstí č. p. 35. Nadčasový projekt bude sloužit i dalším generacím. Třídy přesahují svojí velikostí, kvalitním akustickým řešením i moderním zařízením mnohé umělecké školy v České republice a žáci přibyslavské ZŠ mají navíc přístup spojovacím krčkem z budovy ZŠ do budovy, kde sídlí naše pobočka ZUŠ.

V současné době je v těchto prostorách vyučováno oboru hudebnímu. Žáci se zde učí zpěvu, hře na housle, klavír, dechové nástroje (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon), kytaru, loutnu, akordeon, bicí nástroje a získávají teoretické znalosti v předmětu hudební nauka. Při pobočce v Přibyslavi působí pěvecký sbor Děs, kytarový soubor Bel Tempo a houslový soubor, jehož svěřenci měli možnost spoluúčinkovat s řadou význačných uměleckých osobností – např. s  J. Svěceným, G. Demeterovou, P. Šporclem, V. Hudečkem a B. Matouškem.

Za své existence dosáhla pobočka ZUŠ celé řady výborných výsledků ve vyučovaných oborech. Tento fakt utvrzuje stabilní vysoký zájem o studium z řad veřejnosti. Výsledky žáků školy jsou prezentovány na samostatných koncertech a vystoupeních při slavnostních příležitostech, a to nejen v našem městě, ale i v rámci okresu Havlíčkův Brod. Nejlepší žáci se pravidelně účastní soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ČR i soutěží jiných organizátorů.

Výsledky okresního kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na akordeon

Výsledky okresního kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na akordeon

Okresní soutěž se konala na naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod ve čtvrtek 16. února 2023. Klání se účastnilo celkem 24 akordeonistů v sólové hře, 4 komorní soubory a jeden orchestr ze základních uměleckých škol okresu Havlíčkův Brod. Soutěž byla podpořena MŠMT ČR a Krajem Vysočina. Kompletní výsledková listina celé soutěže je k dispozici na webové stránce www.soutezezus.cz pod odkazy: 3. Hra na akordeon - soutěžní kola - okresní - Havlíčkův Brod - výsledková listina. Soutěž se nesla v přátelské a tvůrčí atmosféře, jejím cílem bylo mladé instrumentalisty především motivovat a povzbudit v další umělecké tvorbě. Jak si vedli žáci naší školy?

Více

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY

V letošním roce proběhl 30. ročník významného českého sborového festivalu “Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena”, který se konal v Praze v termínu 2. – 3. prosince 2022. Záštitu tomuto mezinárodnímu festivalu poskytlo hlavní město Praha. Náš dívčí sbor Prímadonky se v sobotu 3. 12. 2022 zúčastnil své první mezinárodní soutěže v konkurenci 19 sborů z Čech, Polska, Litvy, Estonska Maďarska, Slovinska a Chorvatska.

Více

TALENT VYSOČINY 2022

TALENT VYSOČINY 2022

V úterý 21. června 2022 proběhlo v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou předávání cen Talent Vysočiny 2022 a cen hejtmana Kraje Vysočina. V uměleckém oboru bylo nominováno celkem osm žáků ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Více

čtvrtek 20. dubna 2023 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 25. května 2023 | OPEN ZUŠ "Předprázdninové hraní na náměstí" v Přibyslavi
Připravené pódium před pobočkou ZUŠ v Přibyslavi na Bechyňově náměstí v čase od 14.00 hodin do 16.00 hodin

čtvrtek 22. června 2023 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 19. října 2023 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 16. listopadu 2023 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

čtvrtek 7. prosince 2023 | Hudební intermezzo v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - sál KD Přibyslav, 17.00 hodin

čtvrtek 25. ledna 2024 | Koncert žáků pobočky ZUŠ v Přibyslavi
Slavnostní zahájení - koncertní sál pobočky v Přibyslavi, 16.00 hodin

1
2
3
4
5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Vystoupení souboru Bel Tempo

Havlíčkův Brod, 11.12.2022, Sál Staré radnice

gallery

Hudební obor - Nabídka studia - Přibyslav

Hudební obor:

Základní studium I. stupně: Hra v houslovém a dechovém souboru při základním studiu. Po ukončení základního studia I. stupně je možno pokračovat v základním studiu II. stupně. Více informací naleznete přímo v našem ŠVP "Cesta k umění".
 
Přípravné studium : pro děti od 5 let délka studia 2 roky
Základní studium I. stupně:    
Hra na klavír pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Pěvecká hlasová výchova  pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na housle pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na zobcovou flétnu pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na dechové nástroje pro žáky od 7 let délka studia 7 let
flétna, klarinet, saxofon    
Hra na kytaru, loutnu pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na akordeon pro žáky od 7 let  délka studia 7 let
Základní studium II. stupně:    
Hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, kytaru, akordeon a pěvecká hlasová výchova pro žáky od 14 let po ukončení základního studia I. stupně délka studia 4 roky