Hudební obor

Hudební škola v Havlíčkově Brodě byla založena v roce 1949 a hudební obor se může pochlubit vynikajícími absolventy - sólisty ve hře na různé hudební nástroje. V průběhu 20. století bylo přijato na střední a vysoké hudební školy (konzervatoře, AMU) celkem 130 žáků. V současnosti obor s úspěchem navazuje na své tradice. Vedle kvalitní přípravy sólistů klade při výuce důraz i na komorní a souborovou hru. Své dovednosti studenti uplatňují na četných koncertech i při významných kulturních událostech regionu.Úspěchy sólistů a souborů často přesahují hranice školy, města a republiky. Žáci reprezentovali své město např. v Brixenu, Bruselu a Spišské Nové Vsi. Pravidelně se účastní soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ČR i soutěží jiných organizátorů, ti nejúspěšnější přebírají každoročně Cenu hejtmana kraje Vysočina a jsou nominováni na cenu Talent Vysočiny.

Hudební obor poskytuje svým žákům možnost výběru z široké nabídky vyučovaných nástrojů. Ve všech odděleních působí kvalifikovaní pedagogové, kteří mají bohaté zkušenosti s výukou.

Mezinárodní soutěž Dobřany

Mezinárodní soutěž Dobřany

Ve dnech 14. – 16. června 2024 proběhl v Dobřanech 4. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže s výběrem kandidátů na světovou soutěž CMA. Soutěže se zúčastnilo více než 160 hudebníků, soutěžní výkony hodnotili porotci z České republiky, Francie, Chorvatska a Slovinska. Naší ZUŠ J.V.Stamice Havlíčkův Brod (třídu paní uč. Ivany Laštovičkové) reprezentovali v Dobřanech Filip Pešek, Natálie Pražáková, Petr Pešek, Anežka Veletová, Liliana Beránková, Kristina Veletová, ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové soutěžily dívky: Beata Mach, Johanka Juklová a Lucie Koťarová, třídy paní uč. Markéty Laštovičkové a pana uč. Petra Mašlaně byly zastoupeny Duem L+L a Duem Accovio, ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové a pana uč. Luboše Pavlíka soutěžil v Dobřanech Akordeonový orchestr Pohoda.

Více

V průběhu měsíce května proběhly dvě mezinárodní akordeonové soutěže s účastí žáků ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

V průběhu měsíce května proběhly dvě mezinárodní akordeonové soutěže s účastí žáků ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

V polovině května 2024 proběhl v chorvatské Pule 47. ročník Mezinárodní akordeonové soutěže. Soutěž probíhala čtyři dny ve třech sálech a zúčastnili se jí vynikající akordeonisté z Chorvatska, Srbska, Slovinska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Španělska, Portugalska, Itálie, Dánska, Finska, Moldávie, Litvy a Číny, mezi nimi i akordeonisté celosvětových jmen. S těmito hráči poměřili své hudební schopnosti i akordeonisté z naší ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Koncem května 2024 se sjeli akordeonisté na XXII. Mezinárodní soutěžní festival Euromusette Goldentango do slovenských Rajeckých Teplic. Také na tomto soutěžním festivalu měla naše škola významné a početné zastoupení. Jak obě soutěže dopadly?

Více

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA KYTARU

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA KYTARU

Ve dnech 24. - 25. května 2024 se na Základní umělecké škole F. L. Gassmanna v Mostě konalo ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru. Soutěže se v sólových kategoriích zúčastnilo celkem 63 soutěžících ze základních uměleckých škol celé České republiky. Z naší ZUŠ J. V. Stamice se soutěže zúčastnil Daniel Dočkal ze třídy pana uč. Jana Mutla.

Více

neděle 22. září 2024 | Čtvero ročních období - slavnostní koncert ZUŠ na první podzimní den
Slavnostní zahájení - sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě, 18.00 hodin.

středa 23. října 2024 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

úterý 12. listopadu 2024 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

středa 27. listopadu 2024 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

úterý 10. prosince 2024 | 1. Adventní koncert hudebního oboru
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

středa 18. prosince 2024 | 2. Adventní koncert hudebního oboru
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

sobota 21. prosince 2024 | Čtvero ročních období - slavnostní koncert ZUŠ na první zimní den
Slavnostní zahájení - sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě, 18.00 hodin.

středa 22. ledna 2025 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

úterý 11. února 2025 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

středa 26. února 2025 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

úterý 18. března 2025 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

čtvrtek 20. března 2025 | Čtvero ročních období - slavnostní koncert ZUŠ na první jarní den - hosté koncertu: Vladislav Bláha, kytara & Viera Gulázsi-Maňásková - koloraturní soprán
Slavnostní zahájení - sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě, 18.00 hodin.

středa 9. dubna 2025 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

úterý 29. dubna 2025 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

středa 14. května 2025 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

středa 28. května 2025 | Slavnostní happening v rámci projektu ZUŠ Open v Havlíčkově Brodě
Slavnostní zahájení - 14.00 hodin - Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě, venkovní pódium od 14.00 do 16.00 hodin.

čtvrtek 29. května 2025 | OPEN ZUŠ "Předprázdninové hraní" v Přibyslavi
Připravené pódium a veškeré zázemí pro posluchače v areálu koupaliště v Přibyslavi v čase od 14.00 hodin do 16.00 hodin

úterý 10. června 2025 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

středa 11. června 2025 | Koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

sobota 21. června 2025 | Čtvero ročních období - slavnostní koncert ZUŠ na první letní den
Slavnostní zahájení - sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě, 18.00 hodin.

pondělí 22. září 2025 | Čtvero ročních období - slavnostní koncert ZUŠ na první podzimní den
Slavnostní zahájení - sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě, 18.00 hodin.

středa 22. října 2025 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

úterý 11. listopadu 2025 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

středa 26. listopadu 2025 | Koncert hudebního oboru.
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

úterý 9. prosince 2025 | 1. Adventní koncert hudebního oboru
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

středa 17. prosince 2025 | 2. Adventní koncert hudebního oboru
Slavnostní zahájení - sál ZUŠ, 17.00 hodin.

neděle 21. prosince 2025 | Čtvero ročních období - slavnostní koncert ZUŠ na první zimní den
Slavnostní zahájení - sál Staré radnice v Havlíčkově Brodě, 18.00 hodin.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hudební obor - Nabídka studia

Přípravné studium : pro děti od 5 let délka studia 2 roky
Základní studium I. stupně:    
Hra na klavír pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na elektronické klávesové nástroje   délka studia 7 let
Hra na housle pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na zobcovou flétnu pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na dechové a bicí nástroje pro žáky od 7 let délka studia 7 let
flétna,hoboj,klarinet,fagot,saxofon,trubka,
lesní roh, bicí nástroje
   
Hra na kytaru pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na akordeon pro žáky od 7 let  délka studia 7 let
Pěvecká hlasová výchova pro žáky od 7 let délka studia 7 let
Hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje,
kytaru, akordeon a elektronické nástroje
pro žáky od 14 let po ukončení základního studia I. stupně délka studia 4 roky

Působení v komorních souborech  při základním studiu nástrojů a pěvecké hlasové výchovy. Po ukončení základního studia I. stupně je možno pokračovat ve studiu II. stupně. Více informací naleznete přímo v našem ŠVP "Cesta k umění".