Archiv novinek - literárně dramatický obor

ZUŠ OPEN v Havlíčkově Brodě a v Přibyslavi v podání ZUŠ J. V. Stamice

ZUŠ OPEN v Havlíčkově Brodě a v Přibyslavi v podání ZUŠ J. V. Stamice

Základní umělecké školy představily svůj program v rámci jednoho společného dne v úterý 30. května 2017 v malých i velkých městech ve veřejném prostoru. Do ZUŠ Open se přihlásilo celkem 355 základních uměleckých škol z celé České republiky a záštitu nad projektem převzala paní Magdalena Kožená se slovy: „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“

Více

Noční prohlídky hradu Orlík

Noční prohlídky hradu Orlík

Hned po krajské přehlídce se tři nejzkušenější členky starší skupiny LDO vrhly na neobvyklý projekt propojující historický šerm a divadlo. Vznikl smyšlený příběh milostného trojúhelníku situovaný do středověkého období hradu Orlík u Humpolce. Ema Ryvolová, Anna Provazníková a Šárka Převrátilová společně s absolventkou LDO Andreou Doležalovou v něm komediálně zpestřovaly noční prohlídku propojenou s šermířskými souboji a zakončenou turnajem v režii šermířské skupiny Páni z Lichtenburka. Jednalo se o tři letní soboty 25. června, 9. července a 23. července, začínalo se vždy v devět a končilo se po desáté. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu diváku se plánují další reprízy i na příští rok. Doporučujeme navštívit (resp. a rezervovat si včas lístky).

Více

Krajská přehlídka Divous

Krajská přehlídka Divous

V sobotu 9. dubna proběhla v Novém Městě na Moravě krajská přehlídka divadelních souborů LDO Základních uměleckých škol, které se zúčastnila i většina žáků LDO naší školy, a to jak z mladší tak ze starší skupiny. Vystupovali jsme s prodlouženou, upravenou verzí inscenace Pohoršovna a skončili na třetí nepostupové pozici. Ale jak jsme se sami přesvědčili, divadlo není o soutěžení, ale setkávání! Díky všem organizátorům Divouse!

Více

Vánoční program 17. 12. 2015

Vánoční program 17. 12. 2015

Jako každý rok jsme i tentokrát připravily něco s vánoční tématikou. Nyní se jednalo o inspiraci různými tradicemi Vánoc, z čehož nakonec spontánně vzešlo fiktivní pojednání o Vánocích na ostrově Satrhorn. Jak vypadaly takové Vánoce? Podivné štědrovečerní zvyky a tanec okolo stolu místo koled, jediné co snad zůstalo stejné byly dárky. Dárky, které si opět žáci LDO darovali navzájem.

Více

Divadelní neděle aneb Pojďme se trochu bát v České Bělé

Divadelní neděle aneb Pojďme se trochu bát v České Bělé

Čtvrteční skupina mladších se zúčastnila s představením Pohoršovna (podle stejnojmenné knižní předlohy Daniely Fišerové) malého "festiválku" divadla v České Bělé. Společně s dramatickými kroužky při ZŠ Česká Bělá se hrálo v místním kulturním domě za hojné účasti diváků. Celá akce se setkala s pozitivním přijetím a je možné, že se na podzim něco podobného zopakuje.

Více

Účast na Služáteckém pohádkovém lese 2015

Účast na Služáteckém pohádkovém lese 2015

Většina starších z páteční skupiny se zapojila rolemi loupežníků do tradičního Služáteckého pohádkového lesa. Nalíčeni a s domácky sestavenými kostýmy jsme pomáhli dětem na naší atrakci - střílení ze vzduchovky a u toho je bavili divadelními improvizacemi a zpěvem. Naše stanoviště mělo úspěch, takže se těšíme na další rok.

Více

Moderování koncertu pro MŠ

Moderování koncertu pro MŠ

Dvě naše žákyně 4. ročníku - Ema Ryvolová a Šárka Převrátilová odmoderovaly koncert určený nejmenším z mateřských škol. Patří jim zvláštní poděkování, protože výzvu zvládly a dokázaly děti i pobavit.

Více

Vánoční vystoupení pro rodiče

Vánoční vystoupení pro rodiče

V čase předvánočním proběhlo pro mnohé nové členy mladší skupiny první vystoupení pro rodiče a známé. Krátké představení vzešlo z hromadných improvizací skupiny a po jeho konci si žáci předali vzájemně dárky.

Více

Festival

Festival "Pravý ořechový"

Starší skupina obnovila brodskou pověst "O nespravedlivě odsouzeném" (Sof Petrovou nahradila Magdaléna Tvrdíková) a vyjela s ní do Brna. Díky všem organizátorům i účastníkům za krásný zážitek!

Více

Září 2014

Září 2014

Nový školní rok začal i na našem oboru, vítáme několik nových členů. Stále udržujeme dvě skupiny, mladší (čtvrteční) a starší (páteční). V nejbližší době nás čeká účast na brněnském festivalu "Pravý ořechový" v Lužánkách.

Více

Spojené vystoupení obou skupin LDO

Spojené vystoupení obou skupin LDO

Na závěr roku se obě skupiny spojily, aby rodičům a sobě navzájem předvedly, co během roku nastudovaly. Mladší skupina předvedla dětské divadlo poezie na báseň Jiřího Havla „V zoologické zahradě". Starší potom ukázali jednotlivě několik "Trapasů", z části hraných a z části vyprávěných, příhod ze života (mírně divadelně upravených pro lepší diváckou srozumitelnost).

Více

Moderování koncertu v Kostele sv. Rodiny

Moderování koncertu v Kostele sv. Rodiny

Andrea Doležalová a Sofie Petrová opět vypomohly sl. uč. Tamaře Junové s moderováním smyčcového koncertu.

Více